Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A

Học Hiền Lành Khiêm Tốn Với Chúa Giêsu

(Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 14 thường niên...

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta là những kẻ đang vất vả mang gánh nặng hãy đến với Chúa Giêsu, học sống hiền lành và khiêm tốn như Người, luôn nhìn nhận thân phận hèn mọn tội lỗi của mình, để được Người cho sống an vui hạnh phúc đời này và mai sau.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta biết sống theo gương mẫu của Chúa.

- Dẫn vào bài đọc1: Dcr 9,9-10

Ngôn sứ Dacaria kêu mời dân Chúa vui mừng, vì Ðức Kitô sẽ đem bình an hạnh phúc đến cho họ. người là vua uy quyền nhưng cũng rất hiền lành khiêm tốn. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 8,9.11-13

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô nhắc chúng ta đã thuộc về Chúa Thánh Thần, không được sống theo xác thịt vì nó đưa đến sự chết. Phải luôn sống theo Thánh Thần, để Người dẫn chúng ta đến cõi sống muôn đời.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 11,25-30

Chúa Giêsu cảm tạ Chúa Cha, vì đã thương cho "kẻ bé mọn" là người nghèo khó tội lỗi đón nhận Tin Mừng. Và Người kêu gọi chúng ta sống hiền lành khiêm tốn như Người. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta sống hiền lành và khiêm nhượng như Người. Chúng ta quyết sống theo gương Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo con cái mình sống hiền lành khiêm nhượng. Xin cho các vị Mục Tử nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng.

2. Trên thế giới hiện nay có nhiều người độc ác kiêu căng. Xin Chúa thương giúp họ sống hiền lành khiêm tốn với mọi người.

3. Khi gặp gian nan thử thách, nhiều người cậy dựa vào thế lực tiền của hơn là chạy đến Chúa. Xin cho họ biết chỉ có Chúa mới cứu giúp họ được vững chắc.

4. Chúa Giêsu kêu gọi các Kitô hữu học sống hiền lành khiêm tốn như Người. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta luôn làm theo lời Chúa mời gọi.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con học sống hiền lành khiêm nhượng với Chúa, để được Chúa thương cứu giúp hồn xác chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page