Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A

Vững Lòng Tin Cậy Chúa

(Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 12 thường niên, là mùa chúng ta kính nhớ toàn thể cuộc sống Chúa Giêsu ở thế gian.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay kêu gọi chúng ta vững lòng tin cậy Chúa, vì Người luôn thương yêu chăm sóc hồn xác chúng ta. Sống trên đời, không ai khỏi phải gian lao thử thách. Nhưng chúng ta đừng sợ. Cứ tin tưởng và lo làm chứng cho Chúa, vì có Chúa luôn thương lo cho chúng ta.

Chúng ta sốt sắng dâng thánh lễ. Xin cho chúng ta hết lòng tin tưởng và làm chứng cho Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Gr 20,10-13

Ngôn sứ Giêrêmia cảnh cáo dân Chúa vì họ phản nghịch Chúa, nên họ thù ghét ông, tìm cách giết ông. Nhưng ông vẫn trông cậy Chúa, và Chúa đã giải thoát ông. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,12-15

Do tội Adong mà loài người phải chết, nhưng nhờ Adong mới là Chúa Giêsu mà mọi người được ơn nghĩa lại với Chúa và được sống. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 10,26-33

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu sai các tông đồ đi giảng đạo, và báo trước các ông sẽ phải gặp nhiều khốn khó bách hại. Nhưng "đừng sợ", vì Người luôn ở với các ông, che chở các ông.

- Cầu nguyện cho mọi người:

Chúa quan phòng hằng chăm sóc gìn giữ chúng ta. Chúng ta vui mừng tin cậy Chúa và khẩn thiết cầu xin.

1. Hội Thánh có sứ mạng củng cố lòng tin cho các tín hữu Chúa. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời giảng dạy và gương sáng đức tin của mình.

2. Nhiều người mất lòng tin cậy Chúa vì ham mê của cải danh vong ở đời. Xin Chúa thương soi lòng mở trí, cho họ nhận biết chỉ có Chúa mới là nguồn an vui hạnh phúc đích thực cho con người.

3. Tin cậy Chúa là hết lòng gắn bó cùng Chúa, dấn thân phục vụ và làm chứng cho Chúa. Xin cho các Kitô hữu luôn thực hành các việc đó tích cực hàng ngày.

4. Chúa Giêsu đã hy sinh chịu chết khổ giá để chuộc tội mọi người. Xin cho giáo hữu trong cộng đoàn chúng ta sẵn lòng chịu gian lao thử thách, để phụ giúp Chúa cứu rỗi anh chị em.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa hằng thương chăm sóc hồn xác chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn vững lòng tin cậy Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page