Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A

Các Tông Ðồ Ðến Với Chiên Lạc

(Xh 19,2-6; Rm 5,6-10; Mt 9,36-10,8)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 11 thường niên...

Lời Chúa hôm nay cho thấy nhiều người lầm than khốn khổ. Chúa Giêsu thương xót họ, gọi mười hai tông đồ đến, và sai đi cứu giúp họ, đặc biệt các chiên lạc, là những người tội lỗi, bệnh tật... Người cũng gọi chúng ta cộng tác với Người, vì "lúa chín đầy đồng, thợ gặt lại ít".

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta sẵn sàng cộng tác vói Chúa.

- Dẫn vào bài đọc 1: Xh 19,2-6

Chúa đã lập giao ước với dân Israel qua ông Môisen. Người nhận họ làm dân riêng của Người. Người cho họ làm vương quốc tư tế, là dân thánh của Người. Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào bài đọc 2: Rm 5,6-10

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô xác quyết Chúa thương chúng ta, ban Con Một Người chịu chết chuộc tội chúng ta, giao hòa chúng ta với Người, hầu chúng ta được sống nhờ Con của Người.

- Dẫn vào bài Tin Mừng: Mt 9,3,36-10,8

Chúa Giêsu thấy nhiều người lầm than khốn khổ, Người thương xót họ, sai các tông đồ đến cứu giúp họ. Người cũng mời gọi chúng ta cộng tác với Người, đem ơn cứu rỗi của Người đến cho anh chị em chúng ta. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu nguyện cho mọi người

Chúa thương loài người, ban Con Một Người chịu chết chuộc tội mọi người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng đem tình thương cứu rỗi của Chúa cho mọi người. Xin cho các thành phần Hội Thánh nhiệt thành chu toàn sứ mạng, bằng lời cầu nguyện và việc hy sinh bác ái hằng ngày.

2. Nhiều người ngày nay từ chối tình thương cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa thương soi sáng cho họ nhìn biết tin kính Chúa, để được hưởng nhờ ơn cứu rỗi của Chúa.

3. Chúa Cha thương sai Con Một đến thế gian, chịu chết hòa giải nhân loại với Chúa. Xin cho các tín hữu chúng ta cộng tác trong công cuộc hòa giải với Người.

4. Chúa Giêsu kêu gọi mọi người cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Xin cho cộng đoàn chúng ta sẵn sàng cộng tác với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thương sai Con Chúa và các tông đồ đến cứu giúp hồn xác chúng con. Chúng con hết lòng cám ơn Chúa. Xin cho chúng con nhiệt thành cộng tác với Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page