Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A

Chúa Giêsu Ðến Cứu Vớt Kẻ Tội Lỗi

(Hs 6,3-6; Rm 4,18-25; Mt 9,9-13)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa nhật 10 thường niên...

Tin mừng hôm nay thuật lại Chúa Giêsu kêu gọi một người mà thời đó cho là tội lỗi. Ðó là ông Mátthêu, người thu thuế. Ông được Chúa gọi đi giảng đạo với Chúa, vì Người đến thế gian để kêu gọi và cứu vớt kẻ tội lỗi. Ðó là sứ mạng Người đã lãnh nhận nơi Cha Người. Người chứng tỏ cho loài người thấy rõ Thiên Chúa là Tình Yêu, tình yêu tha thứ và cứu rỗi.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, chân thành cảm tạ Chúa vì Chúa đã yêu thương tha thứ và cứu vớt chúng ta. Xin cho chúng ta biết đón nhận những người tội lỗi, và giúp họ sớm trở về với Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Hs 6,3-6

Chúa thấy dân Người chỉ thờ kính Người bề ngoài, nên nhờ Ngôn sứ Hôsê sửa dạy họ, cho họ biết: "Người muốn tình yêu chứ không cần hy tế". Ðó là nội dung bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Rm 4,18-25

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô cho thấy nhờ tin vào Lời Chúa hứa mà ông Ápraham được nên công chính. Chúng ta cũng sẽ nên công chính nếu chúng ta tin Thiên Chúa đã cho Ðức Kitô sống lại từ cõi chết.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 9,9-13

Nhóm Biệt Phái thấy Chúa Giêsu kêu gọi và ăn uống với người thu thuế và kẻ tội lỗi thì phê bình chỉ trích Chúa. Chúa cho họ biết: Người đến kêu gọi và cứu vớt kẻ có tội. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu thương kêu gọi kẻ tội lỗi ăn năn để Người tha thứ cứu vớt. Chúng ta hết lòng cám ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện:

1. Hội thánh có sứ mạng kêu gọi con cái sám hối mỗi khi lầm lỗi. Xin cho các vị Mục Tử trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng và gương sáng của mình.

2. Nhiều người sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn hối cải. Xin Chúa thương ban ơn giúp sức, cho họ mau mắn trở về với Chúa như ông Mátthêu.

3. Sám hối chân thật và mau mắn là việc thờ phượng đẹp lòng Chúa hơn hết. Xin cho chúng ta thật lòng hối cải mỗi khi phạm tội mất lòng Chúa.

4. Chúa thương tha thứ cứu vớt mọi người. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết noi gương Chúa: thương giúp anh chị em lầm lạc tội lỗi trở về với Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa thương đến cứu vớt chúng con là kẻ tội lỗi, chúng con chân thành cám ơn Chúa. Xin cho chúng con biết thương giúp anh chị em tội lỗi trở về với Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page