Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A

Chúa Sống Lại Làm Mục Tử

(Cv 2, 36-41; 1Pr2, 20-25; Ga 10, 1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật 4 Phục Sinh. Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay cho chúng ta biết: Chúa Phục Sinh làm Mục Tử nhân lành chăm sóc chúng ta, thí mạng sống vì chúng ta, dẫn chúng ta vào cõi muôn đời...

Hôm nay cũng là ngày cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ.

Chúng ta hiệp dâng Thánh Lễ, hoan hỷ đón nhận Chúa làm Mục Tử chúng ta. Xin cho chúng ta sống nên chiên ngoan của Chúa, luôn tin theo Chúa, hiến dâng đời sống phục vụ Chúa, và xin cho nhiều người hiến thân làm Linh Mục Tu Sĩ giảng đạo Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 36-41

Dịp lễ Ngũ Tuần, thánh Phêrô kêu gọi dân Do Thái sám hối tội lỗi, lãnh nhận phép rửa để được cứu rỗi. Và hôm đó có cả ba ngàn người trở lại tin Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 2, 20-25

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phêrô kêu gọi các tín hữu tin theo Chúa Kitô Phục Sinh là Mục Tử, và noi gương Người chịu khổ nhục hằng ngày để cứu rỗi chính mình và kẻ khác.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 10, 1-10

Chúa Giêsu tự xưng Người là Mục Tử. Người chăm sóc từng con chiên là chúng ta. Và Người là "cửa chuồng chiên". Ai qua Người mà vào thì được cứu rỗi. Ðó là ý nghĩa Tin Mừng hôm nay.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành của chúng ta, chúng ta hoan hỷ đi theo Người và khẩn khoản nài xin.

1. Hội Thánh được Chúa giao chăm sóc đoàn chiên Chúa là các tín hữu trên khắp thế giới. Xin cho các Vị Mục Tử trong Hội Thánh biết noi gương Chúa, làm Mục Tử tốt lành hy sinh cho đoàn chiên.

2. Chúa Phục Sinh là Cửa chuồng chiên. Xin cho mọi người đều tin theo Chúa, để được vào cõi sống trường sinh.

3. "Lúa chín đầy đồng, thợ gặt thì ít". Xin Chúa cho nhiều người quảng đại, hy sinh làm thợ gặt cho cánh đồng truyền giáo bao la của Chúa.

4. Hôm nay là ngày cầu cho ơn thiên triệu. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta luôn sẵn sàng đóng góp vào công cuộc đào tạo Linh Mục Tu Sĩ, bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh giúp đỡ hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Mục Tử nhân lành, xin cho chúng con sống nên chiên ngoan của Chúa. Và xin chọn thêm nhiều Mục Tử tốt lành phụ giúp chăm sóc đoàn chiên với Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page