Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A

Chúa Sống Lại Củng Cố Niềm Tin

(Cv 2, 42-47; 2Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh. Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Người đang sống giữa chúng ta, ban cho chúng ta bình an thật, niềm vui thật của Người, nhất là củng cố niềm tin cho chúng ta, chúng ta trung thành phụng sự Người, làm chứng cho Người.

Chúng ta phấn khởi dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa chúng ta sống lại vinh hiển, và tạ ơn Người vì những ơn lành người thương ban cho chúng ta hôm nay. Xin cho chúng ta biết đáp lại ơn Người, bằng đời sống chứng tá của chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 2, 42-47

Sách Tông Ðồ Công Vụ hôm nay thuật lại các tín hữu sơ khai tin Chúa sống lại, nên chuyên cần cầu nguyện dự lễ, sống bác ái, nên nhiều người tin theo Chúa. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: 1Pr 1, 3-9

Thánh Phêrô chúc tụng Chúa sống lại đã ban cho chúng ta niềm tin, niềm tin đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc, mặc dầu chúng ta còn phải chịu gian khổ ở đời nầy. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-31

Tin Mừng hôm nay thuật lại Chúa sống lại hiện ra hai lần với các tông đồ, để ban bình an và Thánh Thần, trao sứ mạng truyền giáo, và củng cố đức tin cho các ông cũng như cho chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu sống lại củng cố niềm tin, và sai chúng ta đi làm chứng cho Người. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và phấn khởi cầu xin.

1. Trên đường làm chứng Chúa Giêsu phục sinh, Hội Thánh luôn gặp gian nan thử thách. Xin cho Hội Thánh vượt qua mọi khó khăn trở ngại, để đem tin vui Phục Sinh đến cho mọi người.

2. Nhân loại ngày càng tin theo của cải vật chất hơn là tin Chúa. Xin cho mọi người tin theo Chúa là nguồn sống, và là nguồn hạnh phúc muôn đời.

3. Ðời sống bác ái và đạo đức của các tín hữu sơ khai là chứng tá tuyệt vời Chúa Giêsu Phục Sinh. Xin cho các Kitô hữu biết hy sinh giúp đồng loại, và siêng năng cầu nguyện dự lễ để làm chứng cho Chúa.

4. Chúa đã nhờ các tông đồ làm chứng Chúa sống lại. Xin cho các tín hữu họ đạo chúng ta biết làm chứng cho Chúa, bằng đời sống bác ái và gương mẫu hằng ngày.

Chủ tế: lạy Chúa, Chúa biết chúng con hèn kém tội lỗi. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con trung thành tin theo Chúa và làm chứng Chúa sống lại.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page