Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật Phục Sinh

(Chung cho các Năm A B C)

Chúa Ðã Sống Lại Ra Khỏi Mồ

(Cv 10,34.37-43; Cl 3,1-4; Ga 20,1-9)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại ra khỏi mồ, với niềm hy vọng sẽ được sống lại với Chúa, mặc dầu chúng ta còn phải trải qua nhiều gian lao thử thách ở đời, để thanh luyện tâm hồn chúng ta.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta tin Chúa Giêsu đã sống lại thật theo lời Kinh Thánh, như Thánh Gioan Tông đồ đã tin.

Chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ, hân hoan mừng Chúa chúng ta sống lại. Xin cho chúng ta hết lòng tin Chúa sống lại và làm chứng cho Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa muốn đời.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Cv 10, 34-37.43

Chúng ta sẽ nghe thánh Phêrô giảng dạy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa làm người, chịu chết và sống lại để chuộc tội mọi người. Ai tin Người sẽ được cứu độ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Cl 3, 1-4

Trong đoạn thư sau đây, thánh Phaolô kêu gọi chúng ta là những kẻ tin Chúa sống lại, hãy lo tìm những sự trên trời là hạnh phúc bất diệt, chứ đừng tìm của cải danh vọng vui sướng thế gian là hạnh phúc giả tạo.

- Dẫn vào Tin Mừng: Ga 20, 1-9

Tin Mừng hôm nay thuật lại rằng, từ sáng sớm, bà Maria đi thăm mồ Chúa. Không thấy xác Chúa, bà hoảng hốt chạy về báo cho tông đồ Phêrô và Gioan. Hai ông cùng chạy đến mồ, và khi Gioan nhìn thấy ngôi mộ trống, ông đã tin rằng Chúa đã sống lại ra khỏi mồ theo lời Thánh Kinh.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Trong niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, chúng ta tôn vinh Chúa và dâng lời cầu nguyện.

1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo tin mừng Phục Sinh cho nhân loại. Xin cho mọi thành phần Hội Thánh nhiệt tâm chu toàn sứ mạng, bằng lời rao giảng, lời cầu nguyện và gương sáng đức tin của mình.

2. Chúa Giêsu sống lại mở đường cho nhân loại đi vào cõi sống. Xin cho mọi người đi theo đường Chúa hướng dẫn, để được về Quê Trời hưởng phúc muôn đời.

3. Quyền năng Phục Sinh đổi mới tất cả. Xin Chúa Giêsu phục sinh đổi mới tâm hồn và đời sống chúng ta phù hợp với giáo huấn của Chúa.

4. Nhờ tin Chúa sống lại, các tông đồ đã hiến thân làm chứng cho Chúa. Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta vững tin Chúa sống lại, sẵn lòng hy sinh phụng sự Chúa, đem Tin Mừng Phục Sinh đến mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết và sống lại để cứu độ chúng con. Xin cho chúng con hết lòng tin Chúa và làm chứng cho Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page