Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Bảy Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Vọng Phục Sinh

(St 1,1-2,2; St 22,1-18; Xh; 14,15-15,1; Is 54,5-14;

Is 55,1-11; Br 3,9-15.32-41; Ed 36,16-17.18-28;

Rm 6,3-11; Mt 28,1-10)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Hôm nay là Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta canh thức cầu nguyện bên mồ Chúa Giêsu, suy niệm cuộc khổ nạn và sự chết của Người, mong đợi Người sống lại như Lời Người đã phán, với niềm hy vọng chúng ta sẽ cùng được sống lại với Người. Lễ chiều nay gồm có 4 phần:

1. Làm phép lửa và nến Phục Sinh. Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh.

2. Phụng vụ Lời Chúa.

3. Làm phép nước Rửa Tội và lặp lại lời hứa khi Rửa Tội.

4. Phụng vụ Thánh Thể.

Ðây là đêm canh thức cầu nguyện tràn đầy hân hoan và hy vọng: "Hân hoan vì Chúa Giêsu chiến thắng sự chết và sống lại. Hy vọng vì chúng ta theo Chúa, chúng ta cũng sẽ được sống lại với Người".

- Dẫn vào phần "Làm phép lửa và nến Phục Sinh"

Lửa và nến tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng muôn dân. Khi làm phép lửa và nến, Hội Thánh xin Chúa cho lửa sưởi ấm tâm hồn chúng ta sốt mến Chúa, và phá tan mọi mưu chước ma quỷ, cho chúng ta luôn tin theo Chúa là Ánh Sáng.

Lúc làm phép nến, chủ tế có thể vẽ hình thánh giá với hai chữ Alpha và Omega (chỉ Chúa là Khởi Ðầu và là Cùng Ðích của thời gian), 4 con số của năm chúng ta đang sống (năm2 ngàn...), và gắn 5 nhủ hương lên cây nến, chỉ 5 dấu Thánh Giá của Chúa Giêsu.

- Dẫn vào lúc "Kiệu nến Phục Sinh và công bố Tin Mừng Phục Sinh"

Chúng ta sẽ kiệu nến Phục Sinh, tượng trưng Chúa Giêsu sống lại, và sẽ nghe công bố Tin Mừng Phục Sinh, để tôn vinh Chúa là Vua muôn thuở đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, đem lại cho chúng ta ơn cứu rỗi là sự sống muôn đời.

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Lời Chúa"

Trong phần "Phụng Vụ Lời Chúa" sau đây, chúng ta sẽ nghe đọc những bài trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa dựng nên muôn loài muôn vật và loài người, Chúa cứu dân Người khỏi nô lệ Ai Cập, và thương ban Con Một Người chịu chết và sống lại chuộc tội loài người... Chúng ta chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa, để cảm nhận được tình thương vô biên của Chúa.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: St 1,1-2,2

Sách Sáng Thế Ký thuật lại Chúa tạo dựng vũ trụ, loài người, trong 6 ngày, và ngày thứ Bảy Người nghỉ ngơi. Ðây là hình ảnh việc Chúa tạo thành kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: St 22,1-18

Trong bài đọc sau đây, Ábraham vâng lệnh Chúa đem giết Isaac là con độc nhất của ông. Nhờ đó ông được Chúa cho làm cha một dân đông đúc... Và sự việc Isaac báo trước Chúa Giêsu bị giết vì tội chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 3: Xh 14,15-15,1

Bài đọc sau đây tường thuật dân Do Thái được Chúa cho Vượt Qua Biển Ðỏ khô cạn để về đất hứa. Ðó là hình ảnh Chúa giải phóng chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi, đưa về cõi sống hạnh phúc.

- Dẫn vào Bài Ðọc 4: Is 54,5-14

Ngôn sứ Isaia an ủi dân Do Thái đang bị lưu đày bên Babylon vì đã thất trung với Chúa. Nay họ sám hối, Chúa nhân từ sẽ thương cho về xứ sở. Ðó là ý nghĩa bài đọc sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 5: Is 5,1-11

Chúng ta sẽ nghe ngôn sứ Isaia kêu gọi dân Do Thái trở về với Chúa để được sống thịnh đạt. Ðó là thời Thiên Chúa ký kết giao ước với Ðavít là vua của họ.

- Dẫn vào Bài Ðọc 6: Br 3,9-15.32-4,4

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Barút nói cho dân Do Thái biết: vì họ lỗi nghĩa Chúa nên bị lưu đày khổ sở. Muốn được Chúa cứu giúp, phải lo tuân giữ luật Chúa. Ðó cũng là điều Chúa dạy chúng ta.

- Dẫn vào Bài Ðọc 7: Ed 36,16-17.18-28

Trong bài đọc sau hết này, ngôn sứ Êdêkien cho dân Do Thái biết: dù họ bỏ Chúa thờ tà thần, Chúa vẫn thương quy tụ họ về, ban cho họ Thần Khí mới... Chúa cũng thương chúng ta như thế.

- Dẫn vào Bài Thánh Thư: Rm 6,3-11

Trong đoạn thư sau đây, Thánh Phaolô nhắc lại nghi lễ phép rửa xưa là dìm người dự tòng trong nước rồi cho lên bờ. Ðó là chết cho người cũ, sống lại nên người mới. Chúng ta đã lãnh Bí Tích Rửa Tội, đã chết cho tội lỗi, sống lại làm con Chúa.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Mt 28,1-10

Tin Mừng hôm nay thuật lại các thánh nữ đi viếng mộ Chúa, được thiên thần cho biết Chúa đã sống lại, và sai đi báo tin mừng cho các tông đồ... Chúng ta hân hoan mừng Chúa sống lại. Xin cho chúng ta cũng được sống lại với Người.

- Dẫn vào Nghi Thức Làm Phép Nước:

Chủ tế sẽ làm phép nước Rửa Tội hoặc nước Thánh, để Rửa Tội hay rảy trên chúng ta, nhắc chúng ta nhớ rằng chúng ta đã chết cho tội lỗi, sống lại nên con Chúa. Chúng ta phải luôn sống xứng đáng với ơn Chúa ban, trung thành tin theo Chúa suốt đời.

- Dẫn vào lúc lặp lại Lời Hứa:

Ngày chịu phép Rửa Tội, vú bỏ thay thế chúng ta thề hứa với Chúa: từ bỏ ma quỷ, tin thờ Chúa trọn đời. Hôm nay chúng ta lặp lại lời hứa đó, để xin Chúa giúp chúng ta trung thành tin theo Chúa luôn.

- Dẫn vào phần "Phụng Vụ Thánh Thể":

Sau đây là phần "Phụng Vụ Thánh Thể", chúng ta hân hoan dâng Thánh Lễ mừng Chúa sống lại ra khỏi mồ. Xin cho chúng ta cũng được sống lại với Chúa, được sống bình an hạnh phúc muôn đời.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page