Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Sáu Tuần Thánh

(Chung cho các Năm A B C)

Kính Thánh Giá Chúa Kitô

(Is 52,13-53,12; Dt 4,14-16. 5,7-7; Ga 18,1-19,42)

 

- Dẫn vào Nghi Lễ:

Thứ Sáu Tuần Thánh hôm nay là ngày Ðại Tang của Hội Thánh, tưởng niệm Chúa Giêsu chết treo trên khổ giá. Vì là ngày Ðại Tang nên không có Thánh Lễ. Chỉ có nghi thức suy tôn Thánh Giá và tưởng niệm việc Chúa chết, Nghi thức Phụng vụ của ngày hôm nay gồm có 3 phần:

1. Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người.

2. Kính thờ Thánh Giá Chúa Giêsu.

3. Rước lễ.

Chúng ta cùng nhìn lên Thánh Giá: Xưa thập giá là hình khổ nhục nhả, nay Chúa Giêsu dùng để chịu chết, hầu đem lại vinh quang, hạnh phúc là ơn cứu rỗi cho chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào phần thứ nhất: Phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện cho mọi người

Trong phần thứ nhất sau đây, chúng ta sẽ nghe đọc 3 bài đọc trích trong Kinh Thánh, thuật lại Chúa Giêsu là Tôi Tớ Thiên Chúa. Người vô tội, Người hy sinh chịu chết chuộc tội loài người... Và Hội Thánh cậy nhờ công nghiệp thương khó của Người mà cầu xin Thiên Chúa ban ơn cho mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Is 52,13-53,12

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia giới thiệu Chúa Giêsu là Tôi Trung Thiên Chúa. Người vô tội. Người hy sinh chịu chết vì tội chúng ta. Xin cho chúng ta sẵn lòng chịu khổ cực vì phần rỗi chúng ta và mọi người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Dt 4,14-16. 5,7-9

Thánh Phaolô xác nhận Chúa Giêsu là vị Thượng Tế đã chịu nhiều thử thách gian khổ, nên Người thông cảm sự yếu hèn của chúng ta: Người tự nguyện chịu chết chuộc tội chúng ta. Ðó là ý nghĩa của đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Thương Khó: Ga 18,1-19,42

Trong bài Thương Khó hôm nay, Thánh Gioan xác quyết Chúa Giêsu hoàn toàn tự nguyện hy sinh vì thương chúng ta. Người là Vua muôn loài mà vui lòng chịu xử án, chịu hành hạ, chịu đóng đinh khổ giá như một tội nhân, để chuộc tội chúng ta.

- Dẫn vào phần hai: Tôn kính Thánh Giá

Trong phần hai của ngày Ðại Tang hôm nay, chúng ta tôn kính Thánh Giá là cây Chúa Giêsu dùng để chịu chết chuộc tội chúng ta. Ngày xưa thập giá là hình phạt khốn khổ nhục nhã, ngày nay Thánh Giá là phần rỗi, là sự sống cho mọi người.

- Dẫn vào phần ba: Rước lễ

Chúng ta dọn mình rước Chúa, để kính nhớ Chúa vì thương chúng ta đã lấy Thịt Máu Thánh Người nuôi dưỡng chúng ta, hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page