Sống Thánh Lễ - Chúa Nhật Và Lễ Trọng

Hướng Dẫn Thánh Lễ - Giải Nghĩa Lời Chúa - Lời Nguyện Giáo Dân

của Tác Giả LMTV - Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chúa Nhật Lễ Lá

Theo Chúa Giêsu Chịu Thương Khó

(Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11)

(Năm A: Mt 26,14-27,16)

(Năm B: Mc 11,1-15,47)

(Năm C: Lc 22,14-24,56)

 

- Dẫn vào Thánh Lễ:

Với Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, Hội Thánh khai mạc Tuần Thánh, là tuần tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết và sống lại vì thương chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

Trong suốt 5 tuần lễ Mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, ăn chay, bố thí, sám hối tội lỗi, để hôm nay theo Chúa Giêsu chịu thương khó, chịu chết để cùng được sống lại vinh hiển với Người.

Nghi lễ hôm nay gồm có hai phần: Kiệu lá và Thánh lễ.

Phần kiệu lá nêu cao Vương Quyền của Chúa Giêsu, đồng thời giúp chúng ta sống lại cảnh Người khải hoàn vào thành Giêrusalem, được dân chúng đón rước nồng nhiệt, vì tưởng Người đến giải phóng họ khỏi nô lệ đế quốc La Mã. Nhưng Người chính là Vua hiền hòa khiêm tốn, đến giải thoát nhân loại tội lỗi. Vì thế họ thất vọng, nên trong phần Thánh Lễ, qua Bài Thương Khó, chúng ta nhìn thấy họ làm khổ Người, bắt Người vác thập giá và đóng đinh Người...

Chúng ta theo Chúa Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, và hiệp nhau dâng Thánh Lễ. Xin cho chúng ta cùng chịu thương khó với Chúa, để cùng được sống lại với Người.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng khi Kiệu Lá: Mt 21, 1-11

Chúa Giêsu là Ðấng Cứu Thế Chúa Cha sai đến cứu độ loài người. Người là Vị Thiên Sai khiêm nhường hiền hậu. Người đến để chịu chết chuộc tội loài người, chứ không đến để giải phóng dân Do Thái khỏi nô lệ như họ tưởng. Ðó là ý nghĩa của đoạn Tin Mừng sau đây.

- Dẫn vào Bài Ðọc 1: Is 50,4-7

Trong bài đọc sau đây, ngôn sứ Isaia cho biết Chúa Giêsu là Tôi Tớ Chúa Cha, sẵn lòng chịu cực hình theo ý Chúa Cha. Người đặt trọn niềm tin cậy vào Chúa Cha là Ðấng luôn phù trợ Người.

- Dẫn vào Bài Ðọc 2: Pl 2,6-11

Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhưng tự hạ làm Tôi Tớ Chúa Cha, vâng lời đến chết trên khổ giá. Vì thế Thiên Chúa đã tôn vinh Người, đặt Người làm Chúa muôn loài muôn vật. Ðó là ý nghĩa đoạn thư sau đây.

- Dẫn vào Bài Tin Mừng: Năm A: Mt 26,14-27,66 (Năm B: Mc 11,1-15,47; Năm C: Lc 22,14-24,56)

Tin Mừng hôm nay thuật lại sự Thương Khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Người vô tội. Người chịu chết vì tội lỗi chúng ta, để cứu rỗi chúng ta.

- Cầu Nguyện cho mọi người:

Chúa Giêsu hy sinh chịu chết chuộc tội chúng ta. Chúng ta chân thành cám ơn Chúa và tha thiết cầu nguyện.

1. Chúa Giêsu chịu chết trên khổ giá để sống lại vinh hiển. Xin cho mọi thành phần dân Chúa sẵn lòng vác thánh giá hằng ngày theo Chúa, để được sống lại hưởng phúc với Chúa.

2. Ngày nay bạo lực hận thù tràn lan khắp thế giới. Xin cho mọi người biết thương yêu tha thứ nhau, để được sống an bình hạnh phúc.

3. Chúa mời gọi mọi người vác thánh giá theo Chúa, để cộng tác với Người trong việc cứu rỗi loài người. Xin cho các Kitô hữu sẵn lòng chấp nhận gian lao thử thách vì Chúa.

4. Chúa chịu chết vì thương chúng ta. Xin cho cộng đoàn họ đạo chúng ta biết noi gương Chúa, hết lòng thương yêu giúp đỡ hồn xác mọi người.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu chết đau khổ vì thương chúng con, để cứu rỗi chúng con. Xin cho chúng con luôn ghi nhớ công ơn Chúa, bằng đời sống nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em chúng con.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page