Cùng Ðọc Tin Mừng

(Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 15 tháng 8

Lễ Ðức Maria Hồn Xác Lên Trời

Bí quyết đón nhận dồi dào ân sủng Thiên Chúa

(Lc 1, 39-56)

 

Phúc Âm: Lc 1, 39-56

"Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ".

Trong những ngày ấy, Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng:

"Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng Bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời Bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện".

Và Maria nói: "Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời".

Maria ở lại với bà Elisabeth độ ba tháng, đoạn Người trở về nhà Mình.

 

Suy niệm: (Suy niệm Tin Mừng Lễ Ðức Maria hồn xác lên trời. Luca 1, 39-56)

Bí quyết đón nhận dồi dào ân sủng Thiên Chúa

Có hai người phụ nữ vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại: Một là Evà, hai là Ðức Maria.

Bà Evà là người phụ nữ vĩ đại vì bà là mẹ của nhân loại. Mọi người trên khắp thế gian đều là con, cháu, miêu duệ của bà.

Ðức Maria là phụ nữ vĩ đại thứ hai, vì Mẹ đã hợp tác với Thiên Chúa để sinh ra một nhân loại mới, gồm những người thuộc về gia đình Hội Thánh, thuộc về Ðức Ki-tô.

Nhưng giữa hai người phụ nữ vĩ đại nhất nầy có một sự khác biệt lớn lao: Bà Evà là người bị chúc dữ và đã lôi kéo con cháu vào vòng sa đoạ; còn Ðức Maria là Ðấng-đầy-ơn-phúc và Mẹ đã dẫn đưa muôn người vào vương quốc ân sủng của Thiên Chúa.

Vì đâu có sự khác biệt nầy?

Thiên Chúa là Cha nhân lành và công bằng vô cùng. Ngài không chê bỏ bất cứ ai. Thế nhưng có những người nhận được nhiều ơn sủng của Thiên Chúa như Mẹ, còn những người khác thì chẳng được ơn nào. Tại sao như thế?

Cũng vì thế mà có người oán trách Thiên Chúa: Tại sao Chúa thương người khác mà không thương tôi? Tại sao Chúa ban ơn cho nhiều người khác mà không đoái đến tôi? Tại sao Chúa không đối xử công bình với tôi?

Ơn sủng Thiên Chúa như mưa tuôn xuống cho mọi người không phân biệt, thế nhưng nơi những ngọn núi cao thì nước mưa chảy tuôn xuống hết chẳng còn đọng lại; còn nơi biển sâu thì vì trũng xuống nên tất cả mọi nguồn nước đều tích tụ về.

Xưa kia, Bà Evà không vâng phục Thiên Chúa và muốn nâng mình lên, như một ngọn núi cao, nên ân sủng Thiên Chúa, dù được ban xuống như mưa, nhưng không thể tồn đọng lại. Nước mưa không thể tụ lại đỉnh non cao.

Còn Ðức Maria thì luôn sống hạ mình, luôn luôn vâng phục Thiên Chúa, vui lòng chấp nhận làm tớ nữ thấp hèn của Ngài với lòng khiêm nhượng thẳm sâu, Mẹ hạ mình như thung lũng thấp, nên ơn Chúa tuôn ban được tích tụ nơi Mẹ thật dồi dào.

Bài tán tụng ca của Ðức Maria trong Tin Mừng hôm nay diễn tả điều đó:

Ðối với những ai muốn làm "núi cao" như kiểu Evà, thì họ sẽ bị triệt hạ: "Chúa giơ cánh tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế..."

Còn đối với người khiêm tốn như "lũng sâu", tiêu biểu là Mẹ Maria, thì được Chúa thông ban phúc lộc dư đầy:

"Phận nữ tì hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới, từ nay hết mọi thời sẽ khen tôi diễm phúc... Ðấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả... Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường... Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư..."

Vậy thì qua Tin Mừng hôm nay, chúng ta học được một bí quyết thần diệu để có thể tiếp nhận thật nhiều phúc lộc của Thiên Chúa, là hãy trở thành "lũng sâu" như Mẹ Maria, nghĩa là biết mình là kẻ thấp hèn yếu đuối, tự sức riêng chẳng làm được gì nếu không có ơn Chúa, là sống khiêm nhường như Mẹ, là đặt mình làm tôi tớ hèn mọn của Thiên Chúa như Mẹ... và khi đó, muôn vàn ân phúc của Thiên Chúa sẽ tuôn đổ dư đầy cho chúng ta.

Trái lại, phương cách hiệu quả nhất để đánh mất ơn Chúa, để ân huệ Ngài vượt thoát hết khỏi tầm tay... là cậy dựa sức mình mà xem thường ơn Chúa, là tự phụ mình giỏi mình hay... làm như thế là trở nên "núi cao" như kiểu bà Evà xưa. Và vì thế, ân sủng của Thiên Chúa không thể tồn đọng trong tâm hồn và trong cuộc đời chúng ta được.

Nguyện xin Mẹ Maria giúp chúng con sống khiêm nhường như Mẹ, để ân sủng Thiên Chúa lưu lại mãi trong cuộc đời chúng con và biến đổi chúng con ngày càng nên giống Mẹ hơn.

 

(15-8-2007)

Rev. Inhaxiô Trần Ngà

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page