Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 85 -

Ðất Trời Hòa Hợp

 

Ðất Trời Hòa Hợp

ST


"Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". (Mt 11:28-30)


Tôi hỏi đất: Ðất sống với nhau thế nào?

Ðất trả lời: Chúng tôi làm nền móng cho nhau.

Tôi hỏi nước: Nước sống với nhau thế nào?

Nước trả lời: Chúng tôi hoà lẫn vào nhau.

Tôi hỏi gió: Gió sống với nhau thế nào?

Gió trả lời: Chúng tôi nâng cánh cho nhau.

Tôi hỏi mây: Mây sống với nhau thế nào?

Mây trả lời: Chúng tôi tan biến vào nhau.

Tôi hỏi cỏ: Cỏ sống với nhau thế nào?

Cỏ trả lời: Chúng tôi hoà quyện và réo rắt bên nhau.

Tôi hỏi cây: Cây sống với nhau thế nào?

Cây trả lời: Chúng tôi che chở và leo quấn cho nhau

Tôi hỏi người: Người sống với nhau thế nào?

Không ai trả lời, Không ai nói gì cả.

- Vì người còn đang bận dành giật nhau cái khẩu trang

- Vì người còn chôn chặt nụ cười và không cùng chia sẻ.

- Vì người còn đổ thừa nhau ai là nguyên nhân gây ra Corona

- Vì người còn nặng nỗi nghi ngờ và tìm cách bịt miệng nhau

- Vì người còn quên cách yêu nhau nên trái tim ai cũng khô lạnh chẳng càm xúc thương nhau

- Vì người còn chưa biết được rằng sự sống vốn rất mau... tàn lụi...đấu đá - tranh giành-hận thù- rồi sẽ được gì?

ST (26/02/2020)

Note : em xin kiêm thêm nghề khâu vá con tim, ai có nhu cầu xin ibox nhé.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page