Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 160 -

Ðức Giêsu đã chết thật

 

Ðức Giêsu đã chết thật.

Thầy Giêsu đã chết thật, Thiên Chúa trong hình hài của một con người đã chết thật.

Trần Sĩ Nghị, S.J. - CTV

(Vatican News 11-04-2020)

Bạn có tin vào điều này không?

Bạn đã được học giáo lý nói về điều này, bạn đã được người khác bảo rằng hãy tin điều này, và bạn cũng đã từng nói rằng tôi tin điều này.

Nhưng bạn có thật sự tin là thầy Giêsu đã chết thật, Thiên Chúa trong hình hài của một con người đã chết thật?

Lắm khi bạn đã không tin vào điều này mà bạn không biết, nhiều khi bạn đã chối từ điều này mà bạn không hay.

Bạn đã không tin thầy Giêsu đã chết thật, Thiên Chúa trong hình hài của một con người đã chết thật,

khi bạn ước mong rằng đừng có sự ác trong cuộc đời của mình, và đừng có sự ác trong cuộc đời của những người quanh mình,

khi bạn luôn chất vấn Thiên Chúa về sự hiện diện của sự ác trong cuộc đời của bạn và trong cuộc đời của những người quanh bạn;

hoặc khi bạn đang muốn lẫn tránh nó,

khi bạn đang cứ nài xin Chúa cho sự ác mà bạn đang đối diện tránh xa bạn sớm bao nhiêu có thể.

Bạn đã không tin thầy Giêsu đã chết thật, Thiên Chúa trong hình hài của một con người đã chết thật,

khi bạn ước mong mình không phải tiêu hao hay bị mất mát gì mà vẫn có cuộc sống tăng trưởng, vẫn có sự sống tròn đầy vĩnh cửu,

khi bạn tin với một niềm tin đơn giản rằng Chúa đã làm thay hết mọi sự cho mình, đã đền thay hết mọi hệ luỵ của tội nơi mình, mà Thiên Chúa thì quyền năng vô cùng nên việc làm thay và đền thay đó có đáng gì với Chúa, chẳng thể làm Chúa bị tổn thương.

Thầy Giêsu đã chết thật, Thiên Chúa trong hình hài của một con người đã chết thật.

Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình hài của một con người, đã không chạy trốn khi đối diện với sự ác, sự phản bội, sự kiêu ngạo, sự thù ghét, sự bất công;

Giêsu đã không than trách Thiên Chúa Cha của mình, khi mình phải đối diện với những điều đó;

Giêsu đã không nài xin Thiên Chúa Cha mau mau loại bỏ đi những đau khổ, những hệ luỵ của sự ác, của tội lỗi con người mà mình đang đối diện.

Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình hài của một con người, đã chết thật.

Giêsu đã đối diện, đã bước vào con đường thương khó, và đã mang lấy những hệ luỵ do chính sự ác, sự phản bội, sự kiêu ngạo, sự thù ghét, sự bất công gây ra,

Giêsu đã đón nhận tất cả những hệ luỵ đó trên chính thân xác, trong chính tâm lòng của Giêsu:

con tim nhói đau, thân xác đầy thương tích.

Giêsu, Ngôi Hai Thiên Chúa trong hình hài của một con người, đã để cho sự ác, sự phản bội, sự kiêu ngạo, sự thù ghét, sự bất công đưa Ngài đến cái chết thật nơi thân xác của Ngài.

Nhưng,

dù đau đớn nơi thân xác, Giêsu vẫn không mất niềm tin vào Thiên Chúa Cha, niềm tin vào con người;

dù nhói đau nơi con tim, Giêsu vẫn không mất tình yêu dành cho Thiên Chúa Cha và dành cho con người;

dù đi vào cái chết thật, Giêsu vẫn không mất niềm hy vọng tín thác vào Thiên Chúa Cha.

Thầy Giêsu đã đối diện, đã đi vào con đường thương khó của Ngài và đã chết thật như thế đó,

Bạn và tôi đang đối diện với con đường thương khó nào của bản thân mình?

Bạn và tôi đang đối diện như thế nào với con đường thương khó mình đang trải qua?

Bạn và tôi cùng đi với thầy Giêsu như thế nào trên con đường thương khó của mình?

Bạn và tôi "cùng chết thật với thầy Giêsu" như thế nào khi đối diện vói sự ác, sự tăm tối trong chính cuộc đời và con người của mình?

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page