Cỏ và Hoa

(Những Câu Chuyện Gợi Ý Suy Tư Và Cầu Nguyện

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


- 154 -

Thánh Ixidoro[1] (560-636) Giám mục, Tiến sĩ

Người trẻ nếu muốn ở với Thiên Chúa

 

Thánh Ixidoro[1] (560-636) Giám mục, Tiến sĩ - Người trẻ nếu muốn ở với Thiên Chúa.

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

(RVA News 09-04-2020) - Trong lời mở đầu Sứ điệp mùa Chay (năm 2020) Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nói: "Mầu nhiệm vĩ đại về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu là mấu chốt đời sống Kitô hữu với tư cách cá nhân cũng như cộng đoàn. Tâm trí chúng ta phải không ngừng trở về với mầu nhiệm này vì nó không ngừng lớn lên trong chúng ta theo mức độ chúng ta mở lòng ra với sự năng động thiêng liêng của nó và bằng sự đáp trả cách tự do - quảng đại..."[2] Lời mời gọi của Ðức Thánh Cha gợi cho chúng ta suy nghĩ về một cách thức thiết thực để tâm trí chúng ta không ngừng trở về với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu.

Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể để ở với chúng ta. Chúng ta xác tín rằng: Qua bàn tiệc Thánh Thể, mầu nhiệm về sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu được tái diễn. Trở về với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu nghĩa là chúng ta cần tìm đến với Chúa Giêsu và ở với Người. Thánh Isidorô đã chỉ cho chúng ta một phương cách: "Ai muốn luôn được ở với Thiên Chúa phải năng cầu nguyện và năng đọc Sách Thánh." [3] Chúng ta dành giây phút linh thiêng này để cùng với thánh Isidorô cầu nguyện cho mỗi chúng ta, cách riêng cho các bạn trẻ biết lợi dụng thời khắc này để ở với Chúa, bằng việc siêng năng cầu nguyện và đọc Sách Thánh để được Lời Chúa và Thánh Thể biến đổi, như thánh Isidoro đã được biến đổi.

Thánh Isidorô là thánh tiến sĩ lừng danh của Giáo hội Tây Ban Nha. Ngài chào đời tại Carthagena trong một gia đình có cha mẹ đạo đức. Vì thế mà, cả bốn anh em của ngài đều được tôn phong lên hàng hiển thánh.

Lúc còn niên thiếu, thánh nhân đã nổi tiếng là người thông thái trong hầu hết các lãnh vực như: triết học, luật, phụng vụ, thiên văn... Nhà chép sử Arevalo đã nhận định: ngài cao siêu như Platon, ngài có sự thông hiểu của Aristote, có tài hùng biện của Cicéron, có sự uyên bác của Origenê, sự thận trọng của thánh Hiêronimô, có giáo thuyết của thánh Augustinô và có sự thánh thiện của thánh Gregoriô.[4]

Isidorô được thụ phong linh mục rồi trở thành giám mục, ngài dùng khả năng Chúa ban: để chống lạc giáo, để đóng góp trong các công đồng, để khai triển và hệ thống hóa phụng vụ, để viết luật dòng tu, để viết Bách khoa từ điển và lập nhiều trường học... Trong suốt hai mươi sáu năm làm giám mục cho đến tuổi về chiều, thánh nhân không ngừng làm việc bác ái và rồi ngài khuyên nhủ dân chúng cũng sống bác ái như ngài. Ngài phân phát hết tiền của còn lại rồi qua đời trong bình an tại Séville vào ngày 04/4/636.

Ngài được tôn kính như một vị hiển thánh trong toàn cõi Phương Tây từ thế kỷ IX.[5] Ngài được Ðức Giáo Hoàng Innocent XIII tôn phong làm tiến sĩ Hội thánh năm 1722. Thi hài của ngài được sùng kính tại Léôn (Tây Ban Nha).

Cuộc đời thánh Isidoro khép lại nhưng những tư tưởng của ngài sống mãi trong lòng Giáo hội: "Nhờ cầu nguyện, chúng ta được thanh tẩy; nhờ đọc sách thánh chúng ta được dạy dỗ."[6] Quả vậy, cầu nguyện trước Thánh Thể và đọc Sách Thánh là hai việc làm cần thiết nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Hai việc này không thể tách rời. Tuy nhiên, theo thánh Isidoro: "Nếu làm được cả hai thì tốt, còn nếu không, thì cầu nguyện tốt hơn là đọc Sách Thánh..."[7]

Ðêm Thứ Năm Tuần Thánh, Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ thân tín rằng: "Anh em không thức nổi với Thầy một giờ sao?" (Mt 26,40) Ước gì chúng ta cũng biết chọn phần tốt hơn, đó là chọn ở lại với Chúa để cảm nhận tình yêu cao quý Chúa dành cho chúng ta. Ðược như thế tâm trí chúng ta không ngừng trở về với mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta được ở mãi bên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con biết: "Giáo Hội luôn tôn kính Sách Thánh nh ư chính Thân Thể Chúa."[8] Xin Chúa giúp người trẻ chúng con luôn tìm đến với Lời Chúa và Thánh Thể vì Chúa vẫn hiện diện trong sự cô lặng ấy để giúp người trẻ:"Khám phá ra mình là ai để khai triển nẻo đường nên thánh của riêng mình."[9] Xin Thánh Isidoro cầu bầu, để lời cầu xin và tâm tình tha thiết này của chúng con được Chúa đón nhận. Amen

Nt. Maria Thérèse Bùi Thị Minh Thùy, O.P

- - - - - - - - -

[1] https://tonggiaophanhanoi.org/phung-vu/hanh-cac-thanh/11455-ngay-04-04-t...

[2] https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2020-02/su-diep-mua-chay-nam-202...

[3] GKPV, bài đọc kinh sách.

[4] http://www.truyen-tin.net/BiographyOfSaints.aspx?SID=70 Trích trong "Theo Vết Chân Người" (Chân dung các thánh nhân) ngày 04/4 Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ.

[5] https://www.giaophanbaria.org/

[6] GKPV, bài đọc kinh sách

[7] GKPV, bài đọc kinh sách

[8] Công đồng Vat II

[9] ÐTC Phanxicô "Tông huấn Ðức Kitô đang sống" (Christus Vivit), số 179.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page