Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

(Những bài suy niệm hằng ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Hai Tuần Thánh (Ga 12,1-11)

Xức Dầu Chân Chúa

 

Một cựu sĩ quan hải quân là một tu sĩ dòng Ða Minh, người Pháp, cùng với các nhà chuyên môn thiện chí khác và cha Louis đã có công khởi xướng lập nên một học thuyết, đồng thời cũng là một nhóm dấn thân trong xã hội, có tên gọi là: "Kinh Tế và Nhân Bản". Nhóm này có mục đích phát động một nền kinh tế phục vụ con người.

Sau khi nghiên cứu và đúc kết thành một học thuyết, thì họ lần lượt cho xuất bản nhiều sách báo, vạch ra một đường hướng phục vụ thế giới một cách mới mẻ. Ai muốn hưởng ứng thì cứ vận dụng vào cách sáng tạo, vào hoàn cảnh sống của địa phưong mình. Cha Louis đã du hành khắp nơi để trình bày đường lối của mình về kinh tế và nhân bản. Cha thường nhấn mạnh rằng: "Phải làm sao để vừa phát triển kinh tế vừa phát triển con người toàn diện về mọi mặt, vật chất cũng như tinh thần và phát triển đồng đều trên mọi miền khắp thế giới".

Mặc dù dấn thân hoạt động nhiều, nhưng cha không bao giờ quên canh tân chính cuộc sống thiêng liêng của mình. Cha đã dọn ra một lời nguyện sau đây để hằng ngày dùng đến mà kiểm điểm đời sống: Lạy Chúa, lỗi tại con; tại con không chân thành yêu thương anh chị em. Tại con không cảm thấy đau khổ trước những cảnh khốn cùng của anh chị em. Tại con thờ ơ lãnh đạm bên cạnh người xấu số. Tại con khinh dễ nhiều người, nhất là những người mang thân phận nghèo hèn, những người có kiến thức kém cỏi hơn con.

Tại con đã để cho kẻ khác phải chờ đợi. Tại con đã quên hay thất hứa khi con đã hẹn với người khác. Tại con không giữ đúng những lời cam kết. Tại con không ăn ở dễ dãi với kẻ khác, không sẵn sàng với người khác. Tại con không biết tìm hiểu những hoàn cảnh của người ta. Tại con đã chối giúp đỡ họ do tính ích kỷ của con. Tại con đã không ra tay xoa dịu một vết thương mà đáng lẽ con phải làm. Tại con đã làm thương tổn cho người ta nhiều, vì lời ăn tiếng nói của con. Tại con đã hạ bệ những kẻ đối nghịch với con. Tại con đã láo xược và ăn ở bất công. Tại con đã làm gương xấu quá nhiều, nên anh chị em con đã bị tổn thương nhiều vừa hồn vừa xác. Lạy Chúa, lỗi tại con. Xin Chúa thương tha thứ cho con. Và con cũng xin Chúa tha thứ cho những anh chị em đã vì lỗi của con mà sống bất xứng.

Anh chị em thân mến!

Mẫu gương và lời cầu nguyện trên của cha Louis mời gọi chúng ta nhìn về thái độ dấn thân của mình trong những công tác xã hội. Chúng ta muốn phục vụ anh chị em vì tình thương Chúa hay vì những lợi lộc riêng tư cho bản thân và gia đình mình.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được dịp nhìn thấy thái độ bênh vực người nghèo của tông đồ Giuđa phản bội Chúa. Giuđa tuyên bố như thể mình muốn phục vụ người nghèo, nhưng thực ra chỉ nghĩ đến lợi lộc riêng tư.

Nhưng về phần Maria, bà không thuộc nhóm 12 tông đồ được chọn sống luôn bên cạnh Chúa để lắng nghe Ngài chỉ dạy, nhưng Maria đã hướng về Chúa với hết tâm hồn của mình và đã thực hiện một việc được Chúa xem như là có giá trị tiên tri loan báo mầu nhiệm khổ nạn của Chúa. Trong khi đó thì Giuđa Iscario, một trong số 12 tông đồ đã được chọn lại có tâm địa khác, ông chỉ nghĩ đến lợi lộc riêng tư. Ông sống bên cạnh Chúa nhưng đã không thực sự gặp được Ngài.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã lưu ý đến những người con tinh thần như sau: Lâu nay, cha thấy con đi kề bên Chúa mà không thấy Chúa, không gặp Chúa, không suy tư với Chúa, không đối thoại với Chúa, không hành động với Chúa. Con không an vui trong tâm hồn và con dấn thân một mình ngoài Chúa. Con đã mời Chúa lui về nhà thờ. Sự ly dị giữa cuộc sống đạo ở nhà thờ và ngoài xã hội là nguyên tố tai hại nhất trong thời đại chúng ta. Cả cuộc sống con phải loan truyền và tuyên xưng với hết tâm hồn thống hối và yêu thương. Và với một hành động mà người ngoài có thể cho là một hành động điên khùng uổng phí, nhưng trước mặt Chúa, đó là một hành động nêu gương sáng cho kẻ khác.

Lạy Chúa, xin ban ơn thanh luyện tâm hồn con khỏi mọi hình thức vụ lợi, ích kỷ, để con yêu mến Chúa thật lòng và phục vụ anh chị em xung quanh mỗi ngày một thiết thực, hữu ích hơn. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page