Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh (Ga 13, 16-20)

Luật Sống Của Người Môn Ðệ

 

Thứ Năm Tuần IV Mùa Phục Sinh

Luật Sống Của Người Môn Ðệ

"Anh em đã biết những điều đó, nếu anh em thực hành, thì thật phúc cho anh em." (Ga 13,17)

Suy niệm:

Những lời Chúa nói trong Tin Mừng hôm nay dường như là những lời độc thoại, nhưng có thể nói đây là những lời trăn trối, là di ngôn của người sắp lìa xa những người thân thiết nhất của mình. Ðã là di ngôn thì chỉ nói những điều chắt lọc, những gì là thiết yếu nhất. Di ngôn của Chúa chính là quy luật sống dành cho các môn đệ của Ngài. Ðó là bài học rút ra từ hành động mẫu mực Ngài rửa chân cho các ông trong bữa tối sau hết. Luật sống mà Ðức Giê-su muốn nói với các môn đệ trong bữa ăn cuối cùng là hãy ăn ở khiêm nhu, phục vụ anh em mình như chính Người đang làm. Sau khi đã rửa chân cho các môn đệ, Ðức Giê-su giải thích về ý nghĩa về việc làm này, việc làm của một đầy tớ, một người nô lệ. Ngài là Thầy, là Chúa mà còn cúi sâu xuống bàn chân các ông mà rửa thì các ông cũng phải cúi xuống mà phục vụ nhau.

Mời Bạn:

Chúng ta đã từng nghe Lời Chúa nói, chúng ta cũng từng chứng kiến biết bao việc thiện, những việc phục vụ trong khiêm tốn và vô vị lợi của biết bao người chung quanh ta. Những việc đó có đánh động tâm hồn bạn, có nhắc bạn nhớ tới hành động rửa chân của Chúa và lời dặn dò của Ngài: "Anh em cũng hãy rửa chân cho nhau" không?

Chia sẻ:

Ðiều gì làm bạn khó cúi xuống phục vụ tha nhân như Ðức Giê-su đã làm và đã dạy chúng ta?

Sống Lời Chúa:

Làm một việc phục vụ âm thầm trong cộng đoàn của bạn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, hôm nay Chúa mời gọi chúng con bắt chước Chúa rửa chân cho nhau. Xin cho chúng con luôn biết cúi mình trước anh chị em để phục vụ hầu làm vinh danh Chúa.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page