Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 7 tháng Giêng

hay Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh (Mt 4, 12-17.23-25)

Thông Phần Sứ Vụ Chúa Kitô

 

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh

Mt 4,12-17.23-25

Thông Phần Sứ Vụ Chúa Kitô

Thế rồi Ðức Giê-su đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. (Mt 4,23)

Suy niệm:

Khi Gio-an Tẩy giả bị cầm tù, Chúa Giê-su bắt đầu thi hành sứ vụ công khai với đúng những lời Gio-an đã rao giảng: "Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần" (x. Mt 3,2). Thế nhưng dân chúng mau chóng nhận ra sự mới mẻ trong lời rao giảng của Ðức Giê-su (x. Mc 1,22) vì lời Ngài là lời cứu độ, vì Ngài là chính hiện thân của Nước Trời "đã đến ở giữa họ mà họ không biết" (x. Ga 1,26). Ngài "chữa lành mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền" để ứng nghiệm lời các ngôn sứ rằng thời đại cứu thế đã đến rồi. Việc cấp bách phải làm ngay đó là "sám hối và tin vào Tin Mừng" để được cứu độ. Ðó chính là trọng tâm của sứ vụ cứu thế của Ðức Ki-tô.

Mời bạn:

Nhờ bí tích Rửa tội, người ki-tô hữu được thuộc về Ðức Ki-tô, đúng như danh hiệu của mình. Vì thế, người ki-tô hữu cũng thông phần sứ mạng của Ðức Ki-tô, sứ mạng đó được thể hiện qua ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế, đó là bằng chính cuộc sống của mình, tuỳ theo bậc sống và bổn phận của mỗi người, người ki-tô hữu dấn thân loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân và rồi hiến dâng cuộc sống đó lên Thiên Chúa làm của lễ kết hợp với lễ hiến tế của Chúa Ki-tô.

Sống Lời Chúa:

Ba chức vụ ngôn sứ, tư tế và vương đế đòi hỏi bạn phải thực hành cụ thể những việc gì? Mời bạn hãy thực hiện những việc ấy.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page