Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Ngày 10 tháng Giêng

hay Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh (Lc 4, 14-22a)

Ðể Lời Chúa Nên Ứng Nghiệm

 

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh

Lc 4,14-22a

Ðể Lời Chúa Nên Ứng Nghiệm

Người ta trao cho Ðức Giê-su cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra, gặp đoạn chép rằng: "Thần Khí Ðức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi công bố Tin Mừng cho người nghèo hèn." (Lc 4,17-18)

Suy niệm:

Ðọc xong đoạn sách ngôn sứ I-sai-a, Chúa Giê-su tuyên bố: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe" (Lc 4,21). Không chỉ có lời Kinh Thánh Chúa Giê-su công bố tại hội đường hôm ấy, mà tất cả lời Sách Thánh đều được Ngài làm cho nên ứng nghiệm. Ngài còn tuyên bố: "Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành" (Mt 5,18). Là Ngôi Lời của Thiên Chúa, Ðức Ki-tô làm cho Lời Chúa nên hiện thực nơi đời sống của mình. Vì thế, tất cả những gì Ngài thể hiện đều là thông điệp Thiên Chúa muốn nói với loài người chúng ta. Vậy nên, điều cần thiết đối với chúng ta, là "hãy vâng nghe Lời Người" (Lc 9,35).

Mời Bạn:

Những gì Chúa Giê-su thể hiện, Ngài cũng muốn lặp lại nơi đời sống chúng ta: "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em" (Ga 20,21). Và Ngài sai chúng ta đi cũng để tiếp tục làm cho Lời Chúa nên ứng nghiệm: "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy 'Lạy Chúa! Lạy Chúa!' là được vào Nước trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi" (Mt 7,21).

Sống Lời Chúa:

Uốn nắn tư tưởng, lời nói, hành động của mình sao cho Lời Chúa được nên ứng nghiệm mỗi ngày.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, lương thực của Chúa là làm theo ý Chúa Cha. Xin cho chúng con được nuôi dưỡng bởi Lời của Chúa, để nhờ đó mọi người hiểu rằng Chúa ở trong con. Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page