Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

(Những bài suy niệm hằng ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Ba tuần VII Mùa Phục Sinh (Ga 17,1-11)

Cầu Nguyện Cho Mình Và Môn Ðệ

 

"Nói thế rồi Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện: Lạy Cha, xin hãy tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha".

Sau khi nói chuyện và dạy dỗ các Tông Ðồ, Chúa Giêsu ngước mắt lên lên trời và cầu nguyện với Chúa Cha. Cả chương này là kinh cầu nguyện của Chúa Giêsu, thường lệ được gọi là kinh cầu nguyện cho chức vụ tư tế. Vì trong những lời cầu nguyện ấy, Chúa Giêsu đặc biệt cầu nguyện cho các tư tế của Người là các Tông đồ lúc đó và các Tông đồ bây giờ là hàng giáo sĩ. Người cũng cầu nguyện cho hàng giáo dân chúng ta, vì khi rửa tội chúng ta cũng được tham dự vào chức tư tế phổ quát của Chúa Giêsu.

Thay cho lời cầu nguyện thầm lặng, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và lớn tiếng cầu nguyện cốt để dạy cho các Tông đồ và cho chúng ta biết cầu nguyện. Trong bữa Tiệc ly, nghĩa là trong bài nói chuyện với các Tông đồ và trong kinh nguyện cho chức vụ tư tế này, Chúa Giêsu đã nói đến Chúa Cha rất nhiều lần, đếm được cả thảy 45 lần, để như là kéo chúng ta đến với Chúa Cha, qui tất cả về Cha. Ngài cho biết rằng Ngài được Chúa Cha sai đến để làm công việc của Cha. Ðây cũng là dịp nhắc nhở chúng ta đến với Chúa Cha không phải như Ðấng có quyền phép mà chúng ta đứng từ xa nhìn và run sợ, song như là một người Cha hiền lành và nhân từ. Và hôm nay trong bữa Tiệc Ly, Chúa Cha như một Cha già ngồi giữa đoàn con chung quanh bàn tiệc, Người Cha yêu thương con cái, muốn ở giữa con cái mình và muốn ban cho họ hạnh phúc trọn vẹn, nghĩa là muốn cho họ được sống đời đời.

Trước Năm Thánh 2000, năm 1999 là năm cuối dành đặc biệt để tôn vinh Chúa Cha. Chúng ta hãy đặc biệt ca ngợi và tôn vinh Chúa Cha. Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Như Chúa Con tôn vinh Cha, chúng ta cũng hãy tôn vinh Chúa Cha và Chúa Con. Không phải vì nhờ chúng ta tôn vinh mà Thiên Chúa mới được tôn vinh, song vì chúng ta được dựng nên là để tôn vinh Người bằng chính cuộc sống của mình, như chim ca hót, sông cá reo vui v.v... Chúng ta cũng hãy dâng tất cả cuộc đời mình để tôn vinh Thiên Chúa.

Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha: "Phần Con, Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, đã hoàn tất công trình Cha trao phó". Chúng ta cũng vậy, hãy hoàn tất công trình của Thiên Chúa bằng cách làm theo ý Người ở giữa trần gian. Muốn thực thi ý Người, chúng ta hãy lắng nghe và vâng lời Người dạy bảo, chúng ta hãy tìm hiểu ý Người trong mọi công việc quan trọng, khi quyết định một việc gì hay khi phải lựa chọn một điều chi, chúng ta phải tự hỏi: "Nếu là Chúa Giêsu thì Ngài đã làm thế nào? Tôi làm điều này vừa ý Người hay không?" Mỗi ngày ta đọc kinh Lạy Cha và lặp lại nhiều lần "chúng con nguyện danh Cha cả sáng ở dưới đất cũng như trên trời", nhưng sự thật chúng ta làm theo ý mình hơn ý Chúa, làm theo ước muốn và tính toán nhỏ mọn của mình hơn là làm theo ý muốn của Chúa, như vậy không phải là làm sáng danh Chúa mà làm theo cái tôi ích kỷ của mình.

Qua đoạn Tin Mừng trên, chúng ta biết rằng làm theo ý Chúa là làm cho mọi người nhận biết Cha, nhận biết Chúa Giêsu là Ðấng Cha đã sai đến, có nghĩa là làm việc Tông đồ và rao giảng cho mọi người chưa nhận biết hay còn thờ ơ với Chúa, vì thế mà chúng ta phải rao giảng Lời Chúa bằng lời nói cũng như bằng chính cuộc sống của chúng ta. Khi còn nhỏ chúng ta hay chơi trò thảy bổng lên những chiếc lá vàng khô để nó bay theo chiều gió, để biết gió thổi về hướng nào, nên bây giờ chúng ta cũng quăng lên trên không những việc làm của chúng ta giống như những chiếc lá vàng kia, thì thấy nó sẽ bay theo ý Chúa hay nó lại bay khắp phương theo ước muốn và những dục vọng của chúng ta. Ðó là điều chúng ta cần trung thành xét lại trước mặt Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, khi đến giờ Chúa gọi con và con phải ra đi trình diện, xin cho con nói được như Chúa rằng: "Lạy Cha giờ đã đến, xin Cha hãy tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất và hoàn tất công việc Cha đã trao cho Con làm suốt đời, Con đã cố gắng và làm theo ý Cha". Amen.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page