Suy Niệm Phúc Âm Hằng Ngày

(Những bài suy niệm hằng ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Thứ Hai tuần VI Mùa Phục Sinh (Ga 15,26-16,4a)

Ðấng An Ủi Ðến

 

Anh chị em thân mến!

Trong bài Tin Mừng hôm nay nhắc đến việc Chúa Giêsu sắp từ giã thế gian để về cùng Cha. Vì thế, các môn đệ lo lắng sẽ không biết theo hướng nào một khi không còn Thầy bên cạnh mình. Ðứng trước sự lo lắng ấy, Chúa Giêsu đã gởi Ðấng Phù Trợ đến, nhưng công việc của Ðấng Phù Trợ cũng không gì khác ngoài việc làm chứng về Ðức Giêsu, để rồi một khi lòng tin vào Ðức Giêsu được vững mạnh, các tông đồ sẽ là nhân chứng về Thầy.

Họ phải làm chứng không chỉ về hành động và cuộc đời của Ðức Kitô, nhưng luôn cả ý nghĩa các việc làm của Ngài. Ðấng Phù Trợ là Thần Chân Lý từ Cha đến sẽ cho họ thấy công việc phải làm và con đường phải đi, và chắc chắn các tông đồ sẽ không tránh khỏi sự bách hại.

Người ta đã hành hạ họ một cách không thương tiếc vì tưởng rằng làm như thế là đẹp lòng Thiên Chúa. Như Saolô đã hăng hái xin phép lên đường để bắt bớ giết các Kitô hữu. Chúa Giêsu biết trước điều này, Ngài không ra tay ngăn cản mà chỉ tiên báo cho các tông đồ vì đã có Ðấng Phù Trợ ở với họ và sự bách hại sẽ là lời chứng hùng hồn nhất.

Trong bách hại, người môn đệ sẽ tỏ lộ lòng trung thành hoàn toàn đối với Thầy. Nhờ bách hại, họ sẽ trở nên giống Thầy, Ðấng đã chịu bắt bớ và bị giết chết trên Thập Giá. Qua thái độ người môn đệ đón nhận sự bách hại, thế gian sẽ nhận ra vẫn còn một nguồn hạnh phúc khác giá trị hơn những gì đang có trước mắt nhiều, và bách hại thể hiện một đường lối chiến đấu khác, đó là tình yêu thắng vượt hận thù. Người bách hại tưởng là họ chiến thắng chứ thật ra không phải vậy. Giọt máu của người bị bách hại dù có đổ ra một cách âm thầm nó sẽ chẳng bao giờ bị quên lãng nơi chính người bách hại hoặc trong lịch sử.

Chúa Thánh Thần đến để làm chứng cho Chúa Giêsu, nhưng Ngài không cất đi vai trò chứng nhân của các tông đồ. Bởi thế, khi tiên báo sự bách hại, Chúa Giêsu muốn các ông sống trọn vẹn vai trò làm chứng nhân của mình, và Chúa Thánh Thần, Ðấng phù trợ sẽ đến giúp các ông: "Thánh Thần của Cha sẽ nói với các ông".

Kitô hữu, người môn đệ của Chúa Giêsu ngày nay cũng nhận sứ mạng làm chứng về Thầy. Họ đã được trao ban Thánh Thần để hiểu biết về sự thật. Có thể con đường trước mắt nhiều chông gai, thử thách và còn nhiều con đường khác dễ dàng thoải mái đang mời gọi họ. Tất cả các con đường sẽ dẫn đến đâu? Chưa một ai có kinh nghiệm, nhưng tin nhận vào con người Ðức Giêsu và nhất là được Thánh Thần Chân Lý làm chứng, họ sẵn sàng bước theo Ngài, chấp nhận con đường chông gai của Ngài.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, ước mong rằng ngày sống của mỗi người trong chúng ta sẽ là một diễn tả của lời chứng về Ðức Giêsu. Dù cho ngày sống có thêu dệt bằng những an hòa tươi đẹp thì cũng không thể nào tránh được những chông gai nhọc nhằn, nhưng nếu biết lợi dụng thì đó là những cơ hội để chúng ta làm chứng về tình yêu đối với Ngài.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page