Bài phỏng vấn Ðức Tân TGM Saigon
dành cho hãng thông tấn quốc tế Fides
của Bộ Truyền Giáo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nội Dung bài phỏng vấn Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon dành cho hãng thông tấn quốc tế Fides của Bộ Truyền Giáo.

Nhật báo Công Giáo Ý Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 30.06.98, đã đăng lại bài phỏng vấn Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita, Phạm Minh Mẫn,Tân Tổng Giám Mục Saigon, dành cho hãng thông tấn quốc tế Fides của bộ Truyền Giáo, trong dịp ngài đến Roma, để lãnh dây Pallium và tiếp xúc với các cơ quan Tòa Thánh.

Sáng thứ Ba, 30/06/98, trước khi lên đường về Việt Nam, Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon, đã được ÐTC tiếp kiến, chung với 19 Vị Tổng Giám Mục vừa lãnh Pallium trong thánh lễ Kính Hai Thánh Phêrô và Phaolô, hôm 29.06.98 vừa qua trong Ðền Thờ Thánh Phêrô.

Ðăng lại bài phỏng vấn, Nhật Báo Tương Lai (Avvenire) nhận định như sau: Một Pallium mới cho Giáo Hội Việt Nam. Trong số các vị Tổng Giám Mục lãnh Pallium, dấu chỉ của phẩm chức Tổng Giám Mục, hôm 29/06/98, có Ðức Tổng Giám Mục Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, từ hai tháng nay lãnh đạo Tổng Giáo Phận Saigon. Nhắc lại rằng Tòa Tổng Giám Mục Saigon đã bị trống ngôi trong 5 năm, vì Chính Phủ Việt Nam từ chối không chấp nhận Ðức Cha Nicola Huỳnh Văn Nghi, được bổ nhiệm làm Giám Quản Tông Tòa vào năm 1993. Hãng Tin Quốc Tế Fides đã ghi lại chứng từ chứng tá của Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon như sau:

"Năm năm này, 1993-1998, đã gây nên nhiều khó khăn trong rất nhiều lãnh vực: Phụng vụ, Mục vụ,Truyền giáo. Tôi chưa có một cái nhìn đầy đủ về những thiệt hại này. Tôi đã viết một thư mục vụ, trong đó tôi nói lên những cảm nghĩ của tôi. Ðiểm quan trọng hơn cả của bức thư mục vụ nầy là giữa những khó khăn gặp phải, mọi người, cả các tín hữu nữa, chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Tôi ước mong, tôi muốn rằng các tín hữu hãy nghĩ nhiều hơn một chút đến người khác và nhất là đến tất cả những ai không phải là người Công Giáo. Ðây là sứ vụ của các tín hữu, sứ vụ của tình yêu thương và của phục vụ. Sau hai tuần ở TP. HCM, tôi đã hội họp các linh mục, các Tu Sĩ, các Nữ Tu và anh chị em giáo dân. Tôi đã xin mọi người hãy gần gũi hơn với các gia đình sống trong cơ cực, với giới trẻ không có phương tiện để đến trường học. Và nhất là hãy gần gũi với những người không có nhà ở".

Hãng tin Fides hỏi: Giáo phận Saigon có nhà trường, vườn trẻ, các lớp hướng nghiệp, nhà thương miễn phí... bị bắt buộc hoạt động lén lút. Ðức Cha có thể nghĩ rằng một ngày nào đó chính phủ sẽ để tự do làm những công việc này một cách công khai hay không?

Ðức Tổng Giám Mục trả lời: Chúng tôi đã xin hợp thức hóa các hoạt động này. Người ta trả lời rằng: sẽ làm, nhưng với hai điều kiện: các nữ tu và người giáo dân phải theo một khóa huấn luyện về chuyên nghiệp cho công việc của họ; rồi những dịch vụ này không được mang tính cách tôn giáo, nhưng tự trị khỏi các Giáo Hội. Có lẽ vì thế cần phải tách lìa, thí dụ, các chuẩn y viện khỏi khu vực Nhà Thờ hay Tu Viện.

Fides: Sau khi nhậm chức vụ chủ chăn tổng giáo phận, tháng 5/1998 vừa qua, Ðức Cha đưa ra ý tưởng về một công nghị giáo phận. Vậy việc chuẩn bị như thế nào?

Ðức Tổng Giám Mục: Tôi muốn rằng các linh mục và anh chị em giáo dân làm việc trong tinh thần của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Á Châu. Việc chuẩn bị sẽ chiếm nhiều thì giờ. Có thể chúng tôi sẽ cử hành công nghị vào năm 2000. Chính tôi đây cảm thấy cần phải xếp đặt lại mọi sự trong trật tự. Có những chia rẽ giữa các linh mục giáo phận và dòng tu; giữa các linh mục Bắc và Nam; giữa các linh mục và giáo dân. Không phải chỉ có vấn đề chính trị, nhưng là một sự tan rã cộng đồng. Năm năm không có giám mục chính tòa đã đem đến cái mà Chúa Giêsu đã nói lên trong Bữa Tối sau cùng: "Ta sẽ đánh người chăn chiên và đàn chiên sẽ tan tác" ( Mt 26, 31).

Fides: Vậy chúng tôi có thể làm gì cho Giáo Hội tại Việt Nam?

Ðức Tổng Giám Mục: Trước hết xin hãy cầu nguyện nhiều cho nhau: công việc này tạo nên sự hiệp nhất giữa chúng ta và phá tan những thành kiến, để hiểu rõ hơn tình hình. Và sau đó giúp đỡ nhau: ở ngoài đây, anh chị em sống đức tin trong sự phong phú: hoạt động, viết sách vở, xuất bản báo chí... Chúng tôi không có những phương tiện này. Anh chị em hãy giúp chúng tôi có nhiều tin tức hơn và sách vở hơn, nhất là về giáo lý xã hội của Hội Thánh.

Trên đây là nguyên văn (bản dịch) bài phỏng vấn Ðức Tân Tổng Giám Mục Saigon dành cho Hãng Thông Tấn quốc tế Fides và được nhật báo Công Giáo Tương Lai (Avvenire) số ra ngày 30.06.98 đăng lại. Ngài không có tiếp xúc với hãng thông tấn hay báo chí nào khác. (Tất cả những gì được giải thích, bình luận hay thêm bớt ... (khác đi) ... chắc chắn không phải tư tưởng của Ðức Tổng Giám Mục.


Back to Radio Veritas Asia Home Page