ÐTC cử hành thánh lễ
kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô
và trao dây Pallium cho 19 vị Tổng Giám Mục

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC cử hành thánh lễ kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô.

Roma: Lúc 9:30 sáng thứ Hai, 29/06/98,ÐTC đã cử hành thánh lễ trọng thể kính hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, cột trụ của Giáo Hội Roma, bị giết chết vì danh Chúa Kitô trong khoảng thời gian từ năm 64 đến 67, của kỷ nguyên Kitô.

Lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô nhắc nhở các tín hữu nhớ lại cuôïc tử đạo anh hùng của Phêrô và Phaolô, Quan Thầy của Roma và của Giáo Hội. Thánh Phêrô bị đóng đinh ngược, đầu quay xuôùng đất tại Hí trường Neron; nơi đây, ngày nay có một Ðền Thờ được dâng kính Ngài, tức Ðền Thờ Thánh Phêrô. Trái lại, Thánh Phaolô, bị chém đầu trên con đường Ostiense; và gần nơi đây có một đền thờ lộng lẫy mang tên Ngài: Ðền thờ Thánh Phaolô Ngoài Thành. Hai Ðền thờ này cùng với Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano và Ðền Thờ Ðức Bà Cả (Santa Maria Maggiore) , là Bốn Ðền Thờ sẽ được kính viếng trong Năm Thánh đễ lãnh Toàn Xá.

Trong bài giảng Thánh Lễ, ÐTC đã nhắc lại những biến cố lịch sử này của Roma. Nhưng việc cử hành Phụng Vụ không phải chỉ hướng về quá khứ, về nguồn gốc của Giáo Hội Công Giáo, nhưng còn là lúc nhìn về tương lai, nhìn về các Giáo Hội địa phương rải rắc trên hoàn cầu trong sự hiệp thôngvới Giáo Hội Roma.

Trong thánh lễ, ÐTC đã trao dây Pallium, bằng len trắng với 6 thánh giá đen đính trên mặt dây, cho 19 vị Tổng Giám Mục đứng đầu Giáo Tỉnh. Pallium là biểu hiệu của quyền Tổng Giám Mục và sự hiệp thông Giáo Hội của các Vị Tổng Giám Mục. Dây băng len trắng này được làm bằng lông chiên, và được ÐTC làm phép vào ngày Lễ Thánh Anê, Ðồng Trinh, Tử Ðạo, ngày 21 tháng Giêng hằng năm, để rồi trao cho các vị Tổng Giám Mục mới được bổ nhiệm trong năm.

Các Tổng Giám Mục lãnh Pallium ngày lễ Thánh Phêrô và Phaolô năm 1998 nay là 19 vị; trong số nầy có:

Tất cả 19 vị Tổng Giám Mục lãnh Pallium, đã dâng thánh lễ đôàng tế với ÐTC. Tham dự thánh lễ, ngoài Ngoại Giao Ðoàn, còn có phái đoàn của Giáo Hội Chính Thống do Tòa Giáo Chủ Constantinopoli gửi đến, đễ mừng lễ Quan Thầy của Giáo Hội Roma. Hằng năm, phái đoàn Giáo Hội Roma đều có đến dự lễ Quan Thầy của Giáo Hội Chính Thống, ngày 30.11, tức lễ kính Lễ Thánh Tông Ðồ Anrê. Sau Thánh lễ, ÐTC với Trưởng Phái Ðoàn của Giáo Hội Chính Thống đến quì cầu nguyện trước mộ Thánh Phêrô. Tất cả Cộng Ðồng trong giây phút đó đều hợp ý với ÐTC để cầu nguyện cho việc hiệp nhất hoàn toàn giữa các tín hữu Kitô chóng được thực hiện. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12:15trưa.

Sáng thứ Ba, 30/06/98, ÐTC tiếp chung 19 Vị Tổng Giám Mục đã lãnh Pallium trong thánh lễ sáng thứ Hai, 29/06/98. Sau đó, Ðức Tổng Giám Mục Saigon, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, lên đường về Việt Nam.


Back to Radio Veritas Asia Home Page