ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana đến Roma viếng Tòa Thánh.

 Vatican - 11.12.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của Các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana kết thúc sáng thứ Bẩy 11.12.1999 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và bằng buổi tiếp kiến chung. Trong diễn văn đọc cho các vị chủ chăn Giáo Hội Công Giáo tại Quốc Gia miền Trung Mỹ Châu, ÐTC nhấn mạnh đến một trong các thách đố lớn hơn cả, cần phải đối phó cách riêng trong chương trình mục vụ chung: đó là việc sa sút về gia đình, do đó sinh ra việc giảm bớt các hôn phối trong nhà thờ, gia tăng các hôn phối dân sự, nhiều vụ li dị, việc phổ biến nạn phá thai và những phương pháp ngừa thai. ÐTC nói: Trong tình hình nghiêm trọng như vậy, cần phải có một lời đáp lại mạnh mẽ, và lời đáp lại này phải được cụ hể hóa bằng việc giảng dạy giáo lý và giáo dục sâu xa và liên lỉ về hôn nhân Công Giáo. Nền giáo lý này nhằm củng cố lý tưởng Công Giáo của sự hiệp thông vợ chồng, một sự hiệp thông trung thành và bất khả li, và đây là con đường dích thực của sự thánh thiện hôn nhân và của việc sinh con cái. ÐTC nói tiếp: Trong bối cảnh hiện nay cũng cần phải nhắc đến bổn phận tôn trọng phẩm giá người phụ nữ, cách riêng khi họ là nạn nhân của những lạm dụng phái tính và của việc lấn át đề cao phái nam. ÐTC cũng nhấn mạnh đến sự quan trọng về mục vụ giới trẻ. Nhiều thanh thiếu niên sinh ra trong những tình trạng bất hợp pháp, lớn lên mà không bao giờ biết đến hình ảnh người cha. Cần phải giúp đỡ các thanh thiếu niên này tìm được những chân trời hy vọng, để họ có thể vượt qua những kinh nghiệm của việc bị lạm dụng khai thác hoặc để mình bị mua chuộc bởi những hậu quả của việc khai thác này, như nạn tội ác, tâm tình thù ghét xã hội... Về người giáo dân, ÐTC khuyên khích việc huấn luyện liên tục và có hệ thống, để nhờ dựa trên những nền tảng chắc chắn về luân lý, họ trở thàmh những người cổ võ các giá trị luân lý, chính trong một xã hội có đa số người dân sống trong cảnh nghèo khổ, với nạn thất nghiệp gia tăng, cách riêng thất nghiệp giới trẻ, và sự gia tăng các bạo hành và tham nhũng, được coi như là "một thói quen của đời sống". Tất cả những sự kiện này phản chiếu trực tiếp trong việc sa đọa luân lý và trong những hiện tượng như thiếu nữ lỡ làng mang thai, như việc lạm dụng khai thác vị thành niên trong việc làm... Sau cùng, với việc Mở Cửa Thánh, ÐTC cầu chúc rằng Ðại Toàn xá đem lại ý nghĩa này cho cả Giáo Hội tại Cộng Hòa Dominicana: một sự thúc đẩy mạnh mẽ về canh tân thiêng liêng: cá nhân cũng như cộng đồng.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page