ÐTC đến kính viếng
Ðài Ðức Maria vô nhiễm
và Ðền Thờ Ðức Bà Cả

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC đến kính viếng Ðài Ðức Maria vô nhiễm và Ðền Thờ Ðức Bà Cả.

 Roma - 08.12.99 - Chiều ngày mồng 8 tháng 12/1999, Lễ trọng Ðức Trinh Maria vô nhiễm, ÐTC đến kính viếng và đặt vòng hoa trước Ðài Ðức Mẹ ở Quảng Trường Tây Ban Nha, nằm ở trung tâm Roma. Sau đó, ngài đến Ðền Thờ Ðức Bà cả kính viếng và cầu nguyệïn trước ảnh Ðức Mẹ được tôn kính với tước hiệu "Ðức Bà Sự Cứu Rỗi của Dân Roma" (Salus populi Romani). Ðài Ðức Mẹ ở Quảng Trường Tây Ban Nha, đã được xây cất để ghi nhớ Tín điều "Ðức Maria vô nhiễm nguyên tội", được Ðức Pio IX (1846-1878) tuyên bố ngày mồng 8 tháng 12 năm 1854. Sau đó bốn năm, khi hiện ra ở Lộ Ðức với Cô Bernardette Soubirous 18 lần từ ngày 11.2.1858 đến ngày 16.7.1858 (đúng vào ngày lễ kính Ðức Mẹ Carmelô) Ðức Trinh Nữ đã xưng mình là "Ðấng không hề mắc tì ố tội tổ tông". Lời này như việc xác nhận công khai tín điều đã được Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội tuyên bố. Còn Ðền Thờ Ðức Bà Cả trên đồi Esquilino, trung tâm Roma, được coi là Ðền Thờ cổ kính nhất mà Giáo Hội Công Giáo Tây Phương dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria. Ðức Sixto III (432-440) xây cất lại Ðền Thờ này trên nền cũ và dâng kính Ðức Trinh Nữ được Công Ðồng Ephêsô tuyên bố năm 431 là "Mẹ Thiên Chúa". Ðây là một trong bốn Ðền Thờ Cả được kính viếng đễ lãnh ơn toàn xá trong Năm Thánh.

 Theo Ðức Hồng Y Carlo Furno, phụ trách Ðền Thờ Ðức Bà Cả, thì ÐTC đến kính viếng với tư cách tư riêng, không có sự tham dự của giáo dân, mà chỉ có các Kinh Sĩ và các vị giáo sĩ phục vụ trong Ðền Thờ mà thôi. Sau đó, ÐTC trở về Vatican. Ðức Hồng Y phụ trách Ðền Thờ Ðức Bà Cả cho biết thêm: Trong Năm Toàn Xá, tại Ðền Thờ Ðức Bà Cả sẽ có nhiều lễ nghi kính Ðức Trinh Nữ Maria, cách riêng các cuộc cử hành phụng vụ theo lễ nghi Ðông Phương, nhất là Lễ nghi Maronite (Liban). Ngoài ra, còn có nhiều cuộc cử hành phụng vụ bằng các lễ nghi khác. Rồi trong Ðền Thờ còn có nhiều việc đạo đức khác nữa, cách riêng việc đọc kinh Mân Côi các ngày thứ Bẩy trong tuần, khi có thể và không có các cử hành phụng vụ khác. Ðền Thờ Ðức Bả Cả sẽ theo tất cả những lễ nghi được ghi trong Lịch chung của Năm Thánh 2000, do Ủy Ban trung ương soạn và ban hành. Ðức Hồng Y còn nhấn mạnh đến một đặc điểm của Ðền thờ Ðức Bà Cả: đây là nơi các tín hữu đến để cầu nguyện, không phải để chiêm ngưỡng các di tích lịch sử và nghệ thuật. Ðây là Ðền Thờ tạo nên một bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và xem như là nhà của Người Mẹ.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page