ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Panama
đến trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Panama đến trình thư ủy nhiệm.

 Vatican - 04.12.99 - Sáng thứ Bẩy 04.12.1999, trong Ðền Vatican, ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Cộng Hòa Panama, Bà Edda Victoria Martinelli De Dutari, trình thư ủy nhiệm. Tân Ðại Sứ sinh năm 1941, có gia đình và 4 người con; đậu Tiến Sĩ về Kiến Trúc tại Ðại Học Panama. Bà đã lập nhiều xí nghiệp hoạt động trong các lãnh vực bất động sản và tài chánh. Ngoài ra, Bà còn chỉ huy nhiều cơ quan khác nữa, cách riêng dấn thân trong các tổ chức của Giáo Hội, có tính cách xã hội, và tham dự vào các nhóm Tông Ðồ giáo dân địa phương. Trong diễn văn chào mừng Tân Ðại Sứ, ÐTC nhắc đến bước quặt lịch sử trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Panama; đó là trong những ngày tới đây Panama sẽ lãnh nhận chủ quyền hoàn toàn trên khu vực Kênh Ðào Panama và các lãnh thổ kế cận. ÐTC giải thích: Ðây là một biến cố có nhiều ý nghĩa đối với Panama và cả miền này. Ðây là một sự kiện mang theo những hậu quả lớn lao về pháp lý và thực hành, kinh tế và chính trị; nhưng còn có cả tính cách biểu hiệu: vì với việc tái xác nhận căn cước lịch sử và địa dư của Ðất Nước, nay Panama được mời gọi đóng một vai trò quan trọng về giao thông và nối kết giữa các dân tộc trên thế giới. Ðối với ÐTC, việc lấy lại chủ quyền trên lãnh thổ phải được kèm theo một sự lo lắng cách riêng, để tránh đừng để những tư lợi hoặc những áp lực của người ngoài đi đến việc làm mất những lợi ích, mà cơ hội lịch sử này có thể đem đến cho người dân Panama. Thực sự đây là một cơ hội để cổ võ việc phát triển các dự án nhằm loại trừ tận gốc rễ cảnh nghèo khổ đang đè nặng trên một phần lớn người dân, để tôn trọng nhiều hơn nữa phẩm giá của các sắc tộc khác nhau, để hoàn thiện thêm công việc giáo huấn, để làm cho các hoạt động của quyền tư pháp được mau lẹ hơn và để tình trạng các người bị giam được nhân đạo hơn và công bình hơn, để có thể giúp cho việc hòa đồng của họ trong xã hội và sau cùng, để cung cấp những phương tiện cần thiết cho công việc phát triển toàn diện con người. Chuyển sang phạm vi thiêng liêng, ÐTC nhắc đến cách riêng việc Khai Mạc Năm Ðại Toàn Xá sắp đến. Ngài ước mong rằng: cả cho Panama nữa, Ðại Toàn Xá là một cơ hội thuận tiện để thúc đẩy một đà tiến cho tương lai thiêng liêng, ngoài việc là một cơ hội thuận tiện để suy tư về các thách đố hiện nay, như: những khó khăn của việc đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau và những vấn đề liên hệ đến việc tôn trọng các quyền của người phụ nữ và liên hệ đến việc thăng tiến gia đình và Hôn Nhân.

 Trong diễn văn trình thư ủy nhiệm, Tân Ðại Sứ Panama nhắc đến những thách đố lớn lao cho Panama: việc quản trị rất tế nhị Kênh Ðào được trao trả lại, con đường giao thông quan trọng giữa Ðại Tây Dương và Thái Bình Dương và việc củng cố nền dân chủ, đã bị tổn thương nặng nề do bởi chế độ Quân Phiệt, cách riêng, như mọi người đều biết, dưới thời nhà độc tài Manuel Noriega, bị trục xuất và bị xử cách đây 10 năm tại Hoa Kỳ về tội buôn bán chất a phiến. Việc chiến đấu chống lại nạn đói khổ, các chứng bệnh tật, nạn a phiến và những kỳ thị .... Ðây là những thách đố lớn lao đối với đường lối ngoại giao của Panama: các thách đố này đè nặng trên tất cả cộng đồng quốc tế.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page