ÐTC tiếp phái đoàn
giáo phận Friuli và Gorizia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp phái đoàn giáo phận Friuli và Gorizia.

Vatican - 27.11.99 - Lúc 12 giờ trưa thứ Bẩy, 27/11/1999, trong Thính Ðường Phaolô VI, ÐTC tiếp 1,600 tín hữu của Giáo Phận Friuli và Gorizia (miền đông-bắc nước Ý, giáp giới Áo Quốc và Yougoslavie), thuộc các sắc tộc khác nhau, đến Roma hành hương, để chuẩn bị Ðại Toàn Xá.

Trong diễn văn đọc cho đoàn hành hương, ÐTC đề cao cuộc sống chung hòa bình giữa các dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau. Nhắc lại lịch sử của việc rao giảng Tin Mừng từ thời Thánh Sử Marco, do Thánh Tông Ðồ Phêrô sai đến những thành phố lớn và thịnh vượng của miền Aquilea của Biển Adriatica, Lời Tin Mừng đã được vang lên trong miền đất Friuli. ÐTC nói: Là những người thừa hưởng gia tài của Tòa Ðại Giáo Chủ Aquilea, nơi đã đón nhận trong lòng mình nhiều dân tộc thuộc các nền văn hóa khác nhau, cả người dân Friuli ngày nay cũng cảm thấy mình phải dấn thân mạnh mẽ trong việc cổ võ một cuộc sống chung dựa trên sự tôn trọng các đặc tính văn hóa của mỗi người. Dấn thân này phải tiếp tục là một đặc điểm của các thái độ và cư xử của các cộng đồng Kitô của anh chị em. Chính vì điểm này, ÐTC đã muốn nhắc lại những cuộc gặp gỡ được tổ chức giữa các dân tộc Friuli, Carinziano và Sloveno, cũng như việc đón tiếp quảng đại nhiều người tị nạn trong những biến cố bi đát của người dân miền Balcan và tình liên đới biểu lộ đối với các người đau khổ.

ÐTC không quên nhắc đến một biến cố đã để lại những hậu quả không luôn luôn tích cực của việc phát triển nhanh chóng và của nền thịnh vượng vật chất , sau vụ động đất năm 1976: những hậu quả đó là việc làm yếu kém đi lòng sùng đạo truyền thống, thuyết tương đối luân lý, khuynh hướng chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tiêu thụ, cơn khủng hoảng gia đình: những dấu hiệu rõ ràng hơn cả là sự bất ổn trong sự hiệp nhất gia đình việc giảm số sinh. Những hiện tượng và những nguy hiểm này biến thành một thách đố mới cho các cộng đồng địa phương.

Trong phần kết thúc bài giảng khuyên, ÐTC nói: Friuli có thể và phải phác họa tương lai của mình trong sự tiếp tục lý tưởng với các giá trị cao quí, trên bình diện giáo hội, văn hóa và gia đình, của truyền thống Kitô ngàn đời và đây cũng là nhật lệnh ÐTC muốn trao phó cách riêng cho các Giám Mục và Linh Mục, hiện diện đông đảo trong cuộc hành hương này. Ngài nói riêng với các vị như sau: Anh em trong Hàng Giám Mục và trong Chức Linh Mục, trong dấn thân của Thừa Tác Vụ, anh em hãy dành ưu tiên cho mục vụ gia đình và giới trẻ và anh em đừng thiếu sót trong những gì có thể làm, để cổ võ một sự hiểu biết nhiều hơn về vai trò của người giáo dân.

Sau cùng, ÐTC không quên nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của ngài trong miền này, vào Mùa Xuân năm 1992; Và nhân cơ hội hôm nay, ngài chào thăm và chúc lành cho toàn dân Friuli.


Back to Radio Veritas Asia Home Page