Công bố sứ điệp của ÐTC
về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Công bố sứ điệp của ÐTC về ngày thế giới cầu nguyện cho ơn kêu gọi.

Vatican - 27.11.99 - Sứ điệp của ÐTC về Ngày thế giới lần thứ 38, cầu nguyện cho các ơn kêu gọi, với chủ đề "Thánh Thể, nguồn mạch của mọi ơn kêu gọi và thừa tác vụ của Giáo Hội", đã được công bố sáng thứ Bẩy 27.11.99. Ngày cầu nguyện cho ơn kêu gọi sẽ được cử hành trong toàn Giáo Hộïi vào ngày 14 tháng 5 năm 2000 (tức Chúa Nhật thứ bốn Phục Sinh: Chúa nhật lễ Chúa Giêsu Chủ Chiên nhân lành.

Thuật lại cuộc gặp gỡ của hai môn đệ làng Emmau với Chúa Giêsu sống lại, ÐTC viết: "Các ông đã nhận biết Người trong khi bẽ bánh", sau khi tâm hồn các ông đã được hun nóng, lúc "người khách lạ này" giải nghĩa Thánh Kinh. ÐTC quả quyết trong sứ điệp rằng: "Trong tâm hồn được sưởi ấm kia chúng ta có thể thấy lịch sử và sự khám phá của mỗi một ơn kêu gọi; ơn kêu gọi không phải là sự xúc động chóng qua, nhưng là sự cảm thấy mỗi ngày mỗi chắc chắn và mạnh mẽ hơn, mà Thánh Thể và Phục sinh của Con Thiên Chúa sẽ là Thánh Thể và Phục sinh mỗi ngày mỗi thêm mãi của các môn đệ Người.

Ngỏ lời riêng với giới trẻ, ÐTC nhấn mạnh rằng: Năm 2000 sẽ là năm như họ muốn và xây dựng. ÐTC viết: Sau biết bao bạo hành và đàn áp, thế giới cần đến những thanh niên có khả năng "bắc những chiếc cầu" để nối kết và hòa giải; sau nền văn hóa của con người không có ơn kêu gọi, cần có những người nam nữ tin vào sự sống và đón nhận sự sống như lời kêu gọi đến từ Trên Cao, đến từ Vị Thiên Chúa,Ðấng, vì yêu thương, đã kêu gọi, tiếp sau bầu khí hồ nghi và bất tín, bầu khí làm ô nhiễm các mối liên hệ của con người; chỉ có những thanh niên can đảm, với tâm hồn cởi mở cho những lý tưởng cao thượng và quảng đại, mới có thể trả lại vẻ xinh đẹp và sự thật cho sự sống và cho các mối liên hệ của con người mà thôi.

ÐTC nghĩ đến cách riêng và với tình yêu mến tất cả những ai cổ võ ơn kêu gọi; họ là những người hiến thân với nhiều hăng say trong công việc vất vả này. Ngài khuyên họ đừng để mình bị thất vọng bởi những khó khăn và hãy tín nhiệm rằng: hạt giống của ơn kêu gọi của Chúa, khi được gieo trồng với lòng quảng đại, sẽ đem lại hoa trái dồi dào.

Khác với các lần khác, sứ điệp lần này của ÐTC kết thúc bằng kinh rất sốt sắng do chính ngài soạn ra, dâng kính Ðức Trinh Nữ Maria, để các tín hữu được sức mạnh đáp lại cách quảng đại lời kêu gọi của Chúa và được trở nên những chứng nhân vui tươi, nhiệt thành cho tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.


Back to Radio Veritas Asia Home Page