ÐTC tiếp chung
nhóm thứ ba các Giám mục Ðức
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung nhóm thứ ba các Giám mục Ðức đến Roma viếng Tòa Thánh.

Vatican - 20.11.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của nhóm thứ ba các giám mục Ðức kết thúc sáng thứ Bẩy 20.11.99 bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng của ngài và buổi tiếp kiến chung.

Trong diễn văn trao cho từng vị chủ chăn, thay vì đọc, ÐTC nhấn mạnh đến những điểm sau đây: Vâng phục Giáo hội, là Mẹ và là Thầy dạy - Chứng tá đồng tâm và đồng thanh về việc bênh vực sự sống con người - Sự khác biệt bản chất giữa Hàng Giáo sĩ và Hàng Giáo dân - Việc không thể phong chức Linh mục cho phụ nữ. Ðây là những điểm rất quan trọng được ÐTC nêu lên không những cho các Vị chủ chăn Giáo hội công giáo tại Ðức, nhưng còn cho các Giám mục, Linh mục và Giáo dân trong toàn Giáo hội.

Nhắc lại lời giáo huấn thời danh của Thánh Cypriano: "Người nào không có Giáo hội như người Mẹ, thì không thể có Thiên Chúa như người Cha được", ÐTC nhấn mạnh: Không thể tách lìa bổn phận đáp lại tình yêu hiền mẫu của Giáo hội, ra khỏi sự vâng phục con thảo. Giáo hội là Mẹ và là Thầy có quyền giáo dục và giáo huấn các con cái để hướng dẫn họ trên con đường cứu rỗi, Giáo hội lo buồn đối với những người từ bỏ Giáo hội và Giáo hội mở rộng các cửa để đón nhận việc trở lại và hòa giải luôn luôn mong chờ.

Nhắc đến những khó khăn của việc thi hành Thừa tác vụ Giám mục ngày nay tại Ðức, vì hành động của một vài nhóm mưu tính gây nên trong Giáo hội , qua những áp lực liên lỉ, những thay đổi không phù hợp với thánh ý Chúa Kitô, Ðức Gioan Phaolô II khuyên các Giám mục Ðức "đừng để cho bất cứ quyền bính nào của loài người, có thể làm giảm bớt những giây liên kết bất khả li, hiện có giữa các ngài và Vị Kế Nghiệp Phêrô".

Về vấn đề bảo vệ sự sống, một vấn đề mà ÐTC đã nhắc đi nhắc lại sự cần thiết, sao cho các Giám mục của toàn thể Giáo hội có một chứng tá đồng tâm và đồng thanh, ÐTC bày tỏ sự hy vọng là hoạt động quan trọng của việc tham khảo ý kiến và việc giúp đỡ các người phụ nữ mang thai, hiện được Giáo hội tại Ðức thi hành, cần được tổ chức lại một cách dứt khoát theo những chỉ thị do ngài nêu lên trong thư ngài gửi cho Hàng giám mục của nước này. ÐTC quả quyết: "Tôi hài lòng là việc tham khảo ý kiến nơi Giáo hội, một sự tham khảo khác biệt về phẩm chất, trở nên dấu hiệu hùng hồn cho xã hội và tạo nên một phương thế hiệu nghiệm để khuyến khích các người phụ nữ gặp khó khăn hkông từ chối sự sống mới mà họ mang trong lòng họ."

Sau khi đã nhấn mạnh đến sự khác biệt nền tảng giữa Chức Linh mục chung của tất cả các người đã lãnh bí tích rửa tội và Chức Linh mục của các Vị Thừa tác thánh, ÐTC minh xác ràng: cần phải bác bỏ mưu toan biến đổi tình trạng người giáo dân trở thành tình trạng người giáo sĩ hoặc ngược lại, vì không phù hợp với phẩm trật mà Chúa Kitô đã muốn. Và ÐTC còn nhắc lại một lần nữa rằng: Giáo hội không có một quyền nào để phong chức linh mục cho người phụ nữ và tất cả các tín hữu của Giáo hội phải tuân giữ quyết định này, không được bàn cãi, một quyết định - ÐTC nói rõ ràng - mang theo tính cách "vô ngộ", của Quyền Giáo huấn thông thường và chung của toàn thể Giáo hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page