ÐTC chủ sự
thánh lễ Phong Hiển Thánh
cho 12 Vị Chân Phước

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ sự thánh lễ Phong Hiển Thánh cho 12 Vị Chân Phước.

Vatican - 20.11.99 - Sáng Chúa Nhật 21.11.99 Lễ trọng Chúa Giêsu Vua Vũ trụ, trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, ÐTC chủ sự thánh lễ tôn phong 12 Chân phước lên bậc Hiển Thánh: 10 Vị Tử đạo Tây ban nha, bị giết mồng 9.10.1934 và 16.01.1937, trong thời kỳ nội chiến giữa hai phe Quốc-Cộng, và hai Vị Hiển Tu người Ý: Chân phước Tommaso da Cori (1655-1729), Dòng Phanxicô, và chân phước Benedetto Menni (1841-1914), Dòng Thánh Gioan Thiên Chúa, chuyên lo việc tông đồ trong các bệnh viện.

Cuộc nội chiến Quốc-Cộng tại Tây ban nha đã đem lại cho Giáo hội nhiều Vị anh hùng tử đạo. Trong số này đã có nhiều Vị được ÐTC Gioan Phaolô II tôn phong lên bậc Chân phước Tử đạo. Nhóm 10 Vị Chân phước được tôn phong lên bậc Hiển Thánh vào Chúa nhật 21.11.99 Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ trụ, là nhóm thứ nhất của các Vị Tử đạo bị giết vì đức tin, vì ghét Giáo hội tại Tây ban nha trong những năm 1930 trở đi. Trong 10 vị Hiển thánh mới, chín vị Thuộc Dòng La Salle, do Thánh Gioan Baptista De La Salle sáng lập, với mục đích chuyên lo về giáo dục thanh thiếu niên. Tất cả đều bị bắt và bị giết chết tại Học viện Turón, trong miền Asturias, nơi các ngài đang dạy học. Miền Asturias là miền có nhiều người cộng sản cuồng tín của cuộc nổi loạn Mác xít. Vì thế tính mạng của các Giáo sĩ và Tu sĩ Nam, Nữ bị đe dọa nhiều hơn các nơi khác, và cái chết của các ngài không phải là bất ngờ, trái lại đã được chờ đợi. Cùng với các Tu sĩ thuộc Dòng La Salle, còn có một vị thuộc Dòng Thương khó Chúa, cha Innocencio de La Immaculada, cũng bị bắt trong nhà trường thuộc miền Cataluna, nơi ngài lo việc thiêng liêng cho các học sinh.

Trong số các vị Tử Ðạo thuộc Dòng La Salle, có một Vị người Argentina, Thầy Hector Valdivielso. Thầy sinh tại Buenos Aires, trong một gia đình Tây ban nha di cư, sau đó trở về Tây ban nha định cư lại. Ước mong của Thầy là một ngày nào đó được thi hành công việc tông đồ tại quê hương cũ. Các Thầy Dòng La Salle và Passionista bị dẫn ra Ðất Thánh Turón, trước một huyệt chung đã được dào sẵn. Tại đây quân cộng sản xả súng vào chín Tu sĩ . Ðội quân này đến từ miền xa của Tây ban nha, vì không tìm được một người nào tại địa phương, dù là cộng sản, sẵn sàng xả súng vào các Thầy này, vì họ biết các ngài là những người vô tội.

Vị Tử đạo thứ 10 là Thầy Jaime Hilartio Barbal, thông công vinh quang với các Bạn Ðồng nghiệp Dòng La Salle, nhưng không bị giết tại Turón. Thầy Barbal bị bắt trong cuộc bách hại cộng sản năm 1936 tại Nhà Tâïp ở Irún. Tại đây sau những năm dạy học, Thầy lãnh nhận một cách vui vẻ và khiêm tốn công việc hèn hạ trong nhà, vì một cơn bệnh đã làm cho Thầy trở nên điếc. Bị bắt giữ tháng 12 năm 1936. Sau vụ xử trò hề, Thầy bị án tử hình ngày 16 tháng Giêng năm 1937. Quân lính xả súng vào Thầy, nhưng thầy không chết. Họ sợ hãi và tin dị đoan, giục Thầy trốn đi. Nhưng sau đó, viên chỉ huy đã bắn thẳng vào thái dương, Thầy ngã gục. Trên mộ các Thầy Tử đạo này, được ghi những hàng chữ rất ý nghĩa , do chính các Ngài hô lên trước khi bị bắn chết: "Các bạn, chết vì Chúa Kitô là hiển trị". Việc tôn phong các Vị Tử đạo này lên bậc Hiển Thánh trong Ngày Lễ Chúa Giêsu Vua Vũ trụ mang ý nghĩa sâu xa: "Cùng đau khổ với Chúa, cùng vinh quang với Người". "Per Crucem ad Lucem: Qua Thánh Giá tiến đến Ánh sáng vĩnh cửu". Ðây là con đường của mỗi một môn đệ của Chúa.

Với lễ nghi phong Hiển Thánh Chúa nhật 21.11.99 trong hơn 20 năm Triều Giáo Hoàng, Ðức Gioan Phaolô II đã tôn phong 296 Vị Chân Phước lên bậc Hiển Thánh: 256 vị Tử đạo trong số này có 117 Vị Tử đạo Việt nam, 103 Vị Tử đạo Ðại Hàn) và 40 Vị Hiển Tu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page