ÐTC tiếp
các vị tham dự Hội Nghị quốc tế
do Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế tổ chức

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị quốc tế do Hội Ðồng Tòa Thánh về Y Tế tổ chức.

Vatican - 19.11.99 - Sáng thứ Sáu 19 tháng 11/1999, ÐTC tiếp 500 vị tham dự Hội nghị quốc tế về Kinh tế và Sức khoẻ, do Hội đồng Tòa Thánh về Y tế tổ chức trong Nội Thành Vatican. Sau đây là một khía cạnh quan trọng được nêu lên trong chương trình của Hội nghị: Ðó là khía cạnh rất quan trọng của việc toàn cầu hóa nền kinh tế, một khía cạnh thuộc về mối quan hệ giữa kinh tế và sức khỏe. Ngày nay sức khoẻ được đặt vào trung tâm của sự chú ý của toàn thể xã hội. Sức khỏe liên hệ đến con người và sự sống của con nguời. Sự sống tìm được sự biểu lộ cụ thể của mình nơi sức khoẻ.

Như thế , có thể nói được rằng nền văn hóa ngày nay về vấn đề sự sống được hướng về mục đích, là sức khỏe của toàn thể nhân loại: sự sống là mục đích sau cùng, cho dù nhiều khi không đạt tới đích mong muốn.

Hội đồng Tòa Thánh về Y tế không thể đứng ngoài vấn đề này được. Vì thế Hội đồng đã chọn cho Hội nghị quốc tế lần thứ 14 này đề tài: "Kinh tế và sức khỏe". Trong môi trường quan trọng như vậy, Giáo hội có thể làm gì? Trong lãnh vực cụ thể của kinh tế, đâu là những đòi hỏi của Lời Chúa, lời đem đến sức khỏe và sự sống cho nhân loại?

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự, ÐTC nói: "Trước hết không thể dung thứ được điều này là mức giới hạn tài sản kinh tế ảnh hưởng tiêu cực trên những lớp nguời yếu đuối và trên những miền nghèo khổ nhất trên thế giới, vì bắt buộc những người nầy phải chịu những thiệt thòi không có được những chăm sóc về Y tế. Cũng vậy, không thể chấp nhận được việc giới hạn trên làm cho một số giai đoạn của cuộc đời không được chăm sóc về Y tế, chẳng hạn như giai đoạn vừa được sinh ra, giai đoạn tuổi già, giai đoạn sống trong tàn tật nghiêm trọng, giai đoạn bị bệnh nguy kịch... Do đó, điều quan trọng là phải có được một cái nhìn tương xứng về sức khỏe, cái nhìn này dựa trên một khoa nhân loại học, biết tôn trọng con người trong tính cách toàn vẹn của họ.

Và chính từ cái nhìn mới mẻ này của kinh tế và sức khỏe, người ta mới có thể thực hiện cách tích cực hơn một mối quan hệ giữa nhau. ÐTC nói: "Không phải là nhiệm vụ của Giáo hội ấn định những thể thức về kinh tế và những hệ thống nào về Y tế có thể giải quyết tốt đẹp hơn mối quan hệ Kinh tế-Sức khỏe, nhưng sứ vụ của Giáo hội là hoạt động, để, trong bối cảnh của việc toàn cầu hóa đã nêu lên, mối quan hệ này được thảo luận và được giải quyết theo ánh sáng của các giá trị đạo đức luân lý; các giá trị này cổ võ việc tôn trọng và việc bảo vệ phẩm giá của mỗi mộât con người, bắt đầu từ những người hèn yếu hơn cả và nghèo khổ hơn cả".

Nhắc lại với nhiều đau đớn hố sâu ngăn cách giữa một bên là sự giầu có quá mức và bên kia là sự nghèo khổ nhiều lúc đi đến cùng cực; sự ngăn cách nầy thay vì giảm bớt, lại có khuynh hướng lan rộng càng ngày càng thêm mãi, ÐTC nhấn mạnh việc khẩn cấp vượt khỏi một cái nhìn của chủ nghĩa kinh tế và do đó là cái nhìn thu hẹp về sức khỏe, bằng cách loại bỏ đi biết bao việc phân phối bất công hiện có trong mối quan hệ kinh tế-sức khỏe. ÐTC nói: "Tôi kêu gọi riêng các nhà cầm quyền và các cơ quan quốc tế, để trong khi thảo luận mối quan hệ Kinh tế-Sức khỏe, hãy để mình được hướng dẫn bởi việc tìm kiếm công ích mà thôi".

ÐTC cũng kêu gọi các kỹ nghệ dược phẩm, đừng bao giờ đặt việc trục lợi kinh tế trên các giá trị con người, trái lại hãy tỏ ra nhậy cảm trước những đòi hỏi của biết bao người không được hưởng bảo hiểm xã hội, và hãy thi hành những sáng kiến cụ thể nhằm giúp đỡ các người nghèo khổ và các người bị loại ngoài lề xã hội.

Hội nghị kết thúc sáng thứ Bẩy, 20 tháng 11/1999. Các vị tham dự thảo luận về những câu hỏi cụ thể được nêu lên, như phải làm gì để hoàn thiện tình hình hiện nay của mối quan hệ giữa Kinh tế-Sức khỏe? - Trong Giáo hội, người ta nói đến việc chia sẻ các tài sản. Ðể thực tế, phải làm gì trong lãnh vực này để đạt tới một sự tốt đẹp hơn trong môi trường kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa và tôn giáo? Theo chương trình của Hội nghị, việc khai triển các đề tài này đã được ủy thác cho các nhân vật lỗi lạc trên thế giới, sở trường về từng vấn đề.


Back to Radio Veritas Asia Home Page