ÐTC gửi sứ điệp
cho các vị tham dự Khóa họp khoáng đại
của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa.

Vatican - 19.11.99 - Sáng thứ Sáu, 19/11/1999, ÐTC gửi sứ điệp dài bằng tiếng Pháp cho các vị tham dự Khóa họp khoáng đại của Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, diễn ra trong những ngày này trong Nội Thành Vatican, dưới quyền chủ tọa của ÐHY Paul Poupard, chủ tịch Hội đồng.

Chỉ còn vài tuần nữa, Ðại Toàn xá của năm 2000 được khai mạc. Giáo hội công giáo được mời gọi thu nhận lấy những thách đố lớn lao về văn hóa của thế giới ngày nay, trong đó những ý thức hệ của thời đại nhằm đến việc đi xa mãi khỏi chân lý và loại trừ Thiên Chúa ra ngoài xã hội, vừa tin rằng hành động như vậy là xác nhận quyền tối cao của con người, nhân danh tự do tự coi là tuyệt đối của con người và của sự phát triển hoàn toàn và tự do của con nguời. Ðó là nội dung lời mời gọi của ÐTC ,trong sứ điệp và được đọc cho các vị tham dự, thay vì đọc trong buổi tiếp kiến chung.

Ðề tài của Khóa họp lần này là "Ðể tiến đến một chủ nghĩa nhân bản Kitô trước thềm của Ngàn Năm mới". Trong các đề tài được thảo luận trong Khóa họp, có những khía cạnh về thần học và mục vụ của việc đối thoại với các tín hữu và việc rao giảng Tin Mừng trong các nền văn hóa của thời đại ta.

Trong sứ điệp, ÐTC nhấn mạnh rằng: "các hệ thống tư tưởng nhằm tước lột con người khỏi chiều kích tạo thành, được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, gây nên một sự mất mát sâu xa; sự mất mát này tạo nên một đe dọa đích thực cho con người, được thụ thai "mà không có liên lạc nào với sự siêu việt". Vì thế, bổn phận chính yếu đối với Giáo hội trong việc đối thoại với các nền văn hóa, là dẫn đưa các người đồng thời đến việc khám phá một khoa nhân loại học lành mạnh, để làm cho họ tiến đến một sự nhận biết Chúa Kitô, Thiên Chúa thật và Người thật".

ÐTC nhắc lại rằng: Ðây là việc làm phát sinh và khai triển một khoa nhân loại học Kitô cho thời đại chúng ta; khoa nhân loại học này phải tôn trọng các sự phong phú và các giá trị của các nền văn hóa của con người thời nay. ÐTC viết: "Chủ nghĩa nhân bản Kitô có khả năng hòa đồng những thành quả tốt nhất của khoa học và kỹ thuật, để mưu ích nhiều hơn cho con người. Ðồng thời Chủ nghĩa nhân bản Kitô tránh xa được những đe dọa chống lại phẩm giá con người, chủ động của các quyền và các bổn phận và chống lại chính sự sống của con người, ngày nay đang bị đe dọa trầm trọng , từ lúc thụ thai cho tới lúc kết thúc cuộc sống trần gian này.

Sứ điệp viết tiếp: Ðàng khác, tính cách đa hình thức của các khuynh hướng về nhân loại học, tạo nên một sự phong phú cho tất cả nhân loại, cũng có thể sinh ra chủ nghĩa hòai nghi và sự lãnh đạm tôn giáo. Và đây là thách đố mà ÐTC mời gọi thu lượm với sự hiểu biết và với can đảm. Thực ra, Giáo hội không sợ những khác biệt chính đáng, vì sự khác biệt này làm cho xuất hiện những kho tàng phong phú của tâm hồn con người. Trái lại, Giáo hội dựa trên những khác biệt này để hội nhập Sứ điệp Tin Mừng vào các nền văn hóa.

Vì thế, ÐTC khuyến khích Hội đồng Văn Hóa, hãy cổ võ việc khám phá Thiên Chúa của lịch sử, nơi tất cả những ai chìm đắm trong Thuyết tương đối và trong sự lãnh đạm tôn giáo, đây là những khuôn mặt mới của vô tín ngưỡng, - và Giáo Hội có bổn phận "đem đến cho những người này niềm hy vọng mà họ đang cần đến".

Sau cùng, ÐTC mời gọi gia tăng sự chú ý đến giới trẻ, đến các nhà giáo dục, các nhà khoa học, các nhà sưu tầm, các nghệ sĩ, các thi sĩ, các văn hào và tất cả những người hiện đang dấn thân trong đời sống văn hóa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page