Tòa Thánh tổ chức
nhiều hội nghị về đức tin và văn hóa
tại Colombia

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh tổ chức nhiều hội nghị về đức tin và văn hóa tại Colombia.

Vatican - Ðáp ứng trước tình cảnh bạo động đang tiếp diễn tại Colombia, Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách Văn Hóa đứng ra tổ chức nhiều hội nghị cao cấp về đức tin và văn hóa tại các thành phố khác nhau của nước này.

Tổng cộng có ba hội nghị. Hội nghị thứ nhất về chủ đề "Văn hóa canh tân: Hy Vọng của Kỷ Nguyên Mới", sẽ diễn ra tại thành phố Medellin, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 10. Các đề tài thảo luận tập trung vào vai trò của các trường đại học và nền văn hóa tại Colombia. Hội nghị thứ hai, sẽ diễn ra tại Bogota từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10/1999, với chủ đề "Sự đa dạng của Văn Hóa, Một Phúc Âm". Hội nghị này nhắm đào sâu sự tìm hiểu về những thách đố của hiện tượng hoàn cầu hóa và nền văn hóa đa nguyên. Hội nghị sau cùng, sẽ được tổ chức tại thành phố Cali, từ ngày 11 đến ngày 13 cùng tháng. Hội nghị này có chủ đề "Người có tín ngưỡng và Khoa Học Hiện Ðại, Các Khoa Học Gia và Ðức Tin", sẽ chú trọng tới việc phân tích những đề tài gây nhiều tranh luận trong quan hệ giữa Ðức Tin và Khoa Học.

Các hội nghị trên đây tại Colombia cũng nằm trong chương trình của Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, nhắm tổ chức nhiều hội nghị cấp vùng trên khắp thế giới để tìm hiểu những thách đố về mặt văn hóa cho công cuộc truyền giáo mới. Theo sau các hội nghị tổ chức tại thành phố Puebla thuộc Trung Mỹ, dạo tháng 7 năm 1998; kế đến là tại Bangkok ở Á Châu, vào tháng Giêng năm 1999; tại Klingenthal thuộc Âu Châu vào tháng 9 năm 1999; và nay tại Colombia dành cho Nam Mỹ. Mục đích của những hội nghị này là để thăng tiến công cuộc truyền giáo mới của văn hóa (new "evagelization of culture"), theo như lời của Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô VI. Ðây là chương trình nhắm khích lệ sự hiện diện của người Công Giáo trong các bối cảnh văn hóa, để qua đó họ có thể kiến tạo những mô hình văn hóa mới, và đồng thời, đưa ra những công thức truyền giáo mới biết nhạy cảm với các giá trị văn hóa của mỗi quốc gia, biết tôn trọng những gì thực sự là nhân tính; và thánh hóa những giá trị không phù hợp với Phúc Âm. Tòa Thánh nhận thức được rằng, trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Mỹ Châu, một cuộc truyền giáo được coi là "ngoại quốc" đối với văn hóa, ngoại quốc đối với những giá trị gắn liền với tâm hồn con người, đều sẽ gặp thất bại.

Trong số tham dự viên tại các hội nghị ở Colombia có: Ðức Tổng Giám Mục Claudio Hummes của Sao Paulo bên Brazil và Ðức Cha Cesar Franco, Giám Mục phụ tá tổng giáo phận Madrid. Ðức Hồng Y Paul Poupard, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, không thể tới dự, vì ngài phải tham dự khóa họp đặc biệt lần thứ hai của Thượng Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu. Linh Mục Fabio Duque Jaramillo, người Colombia và là phó tổng thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa, sẽ tham dự các hội nghị thay cho Ðức Hồng Y Poupard.


Back to Radio Veritas Asia Home Page