ÐTC chủ tọa
lễ nghi làm phép
Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô
vừa được trùng tu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC chủ tọa lễ nghi làm phép Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô vừa được trùng tu.

Vatican - 30.09.99 - Lúc 6 giờ chiều thứ Năm 30.09.99, ÐTC chủ tọa lễ nghi làm phép Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, sau việc trùng tu kéo dài hơn hai năm. Hiện diện trong lễ nghi này có Tổng Thống Cộng Hòa Ý, ông Carlo Arzeglio Ciampi, nhiều Bộ Trưởng trong Chính Phủ, nhiều Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, Ngoại Giao Ðoàn cạnh Tòa Thánh và rất đông dân chúng. Ðài truyền hình Quốc Gia Ý đã cho đặt ba màn ảnh lớn, để dân chúng có thể tham dự, cả ngoài Quảng Trường Thánh Phêrô và trên Ðại Lộ Hòa Giải. Trước buổi lễ, Ðài Truyền Hình Ý cho chiếu lại công việc trùng tu trong hai năm. Ngoài ra còn có hòa nhạc, bắn pháo bông. Sau các lễ nghi này, ÐTC xuất hiện trên xe hơi, đi vòng chào dân chúng, rồi tiến lên trước của Ðền Thờ, chào các vị hiện diện. Tiếp theo là diễn văn của Ðức Hồng Y Virgilio Noe, vị đứng đầu Ðền Thờ Thánh Phêrô và của vị đại diện Hãng ENI của Ý trách nhiệm về trùng tu và lãnh nhận tất cả các chi phí về công việc tu sửa này.

Trong diễn văn, trước hết ÐTC chào thăm mọi người hiện diện trong buổi lễ hôm nay. Rồi ngài cảm ơn Ðức Hồng Y Noe và cách riêng ca ngợi công việc của ENI và sự đóng góp quảng đại về tiền bạc vào việc làm cho Mặt Tiền của Ðền Thờ trở lại vẻ huy hoàng ban đầu, cách đây hơn 4 thế kỷ. Chiêm ngưỡng công việc kỳ diệu này của tài trí con người, ÐTC dâng lời ca ngợi Thiên Chúa đã ban cho con người những khả năng tài tình như vậy. ÐTC nói tiếp: Việc chiêm ngưỡng Mặt Tiền Ðền Thờ hôm nay đây như điềm báo trước việc tuốn đến của biết bao người hành hương trong Năm Ðại Toàn Xá tới đây. Họ sẽ có thể sống lại những tâm tình của các đoàn hành hương xưa kia: mê li truớc sự huy hoàng và tính cách bền bỉ của Ðền Thờ, được đức tin của các bậc tổ tiên xây cất lên để "dâng kính Vị Thủ Lãnh các Tông Ðồ". Dòng chữ này do Ðức Cố Giáo Hoàng Phaolô thứ năm (1605-1621) ghi lại năm 1614 ở Mặt Tiền Ðền Thờ, vẫn còn cho tới ngày nay. Trong phần kết thúc, ÐTC nói: Chúng ta họp nhau hôm nay đây không phải chỉ vui hưởng kỳ công nghêï thuật, kiến trúc của Ðền Thờ, nhưng còn tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Ðền Thờ, như chính Thánh Tông Ðồ Phêro nhắc lại cho chúng ta trong thư của ngài: "Anh chị em là những viên đá sống động để xây cất một đền thờ thiêng liêng, một chức linh mục thánh, để dâng tiến những hy sinh thiêng liêng đẹp lòng Chúa" (1 Ph 2, 5).


Back to Radio Veritas Asia Home Page