ÐTC tiếp
các nhân viên mục vụ đại học

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các nhân viên mục vụ đại học.

Castelgandolfo - 25.09.99 - Sáng thứ Bẩy 25.09.99, tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp các nhân viên phụ trách về mục vụ đại học của các Hội Ðồng Giám Mục, để chuẩn Ðại Toàn Xá cho các sinh viên và giáo sư.

Trong diễn văn đọc cho các vị tham dự buổi tiếp kiến (Hồng Y, Giám Mục, Viện Trưởng, Giáo Sư và Linh Mục, do Ðức Hồng Y Pio Laghi, Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Công Giáo và Ðức Tổng Giám Mục Giuseppe Pittau, tổng thư ký, hướng dẫn,) ÐTC nói: "Tôi biết anh chị em đang chuẩn bị với nhiều dấn thân và tận tụy cho cuộc gặp gỡ này. Vì thế, tôi muốn bày tỏ sự hài lòng của tôi đối với sáng kiến của Bộ Giáo Dục Công Giáo, cùng với Hội Ðồng Tòa Thánh về Văn Hóa và với Giáo Phận Roma, để nhậy cảm hóa và chuẩn bị các sinh viên cho Ðại Toàn Xá. Tôi phú thác công việc này cho anh chị em và cho tất cả các nhân viên hoạt động mục vụ đại học: đây là những đuờng hướng về đào sâu và những đề nghị thực hành, sẽ tìm được sự đáp lại của các thực tại địa phương, để cùng hân hoan và hăng say hướng đến việc cử hành ngày Quốc Tế Giói Trẻ và Ngày Toàn Xá của các giáo sư đại học vào Năm tới đây.

ÐTC khuyên các vị tham dự buổi tiếp kiến, hãy khám phá ơn gọi nguyên thủy "của các đại học", ơn gọi này liều bị cản trở bởi những thúc đẩy phân tán và thực dụng. Lời khuyên này sẽ còn vang dội cách riêng nơi các giáo sư và sinh viên trong Năm Thánh. Chính để chuẩn bị những biến cố Ðại Toàn Xá, mà ta có cuộc gặp gỡ trong những ngày này , trong đó các vị phụ trách về Mục Vụ đại học từ nhiều nơi trên thế giới đến Roma để cùng nhau thảo luận về Ðề Tài đã được lựa chọn: "Ðại học tiến đến một nền nhân bản mới". ÐTC nói: Ðây là sự phối hợp nhằm đưa đến những thành quả dồi dào. Trong Phúc Âm, quan niệm của thế giới và của con người được thiết lập; và đây là một quan niệm không ngừng giải thoát giá trị văn hóa, nhân bản và luân lý; các giá trị này có thể ảnh hưởng đến tất cả cái nhìn của cuộc sống và của lịch sử.

ÐTC nói tiếp: Trong viễn tượng này, Công Ðồng Vatican II quả quyết: Tin Mừng có sức mạnh về canh tân liên tiếp đời sống và văn hóa, về thanh tịnh hóa và nâng cao đời sống và văn hóa. Việc biết chắc về sự thiếu thốn nơi sức lực riêng của mình trước những khó khăn, không được làm chúng ta nản chí".

Thực sự, những khó khăn không bao giờ thiếu. Tất cả các vấn đề mới xuất hiện tiếp theo những thay đổi sâu xa, xẩy ra vào cuối ngàn năm này, cũng gây nên những thách đố như vậy đối với hoạt động mục vụ hằng ngày trong giới đại học: người ta tranh luận nhất là về những mối quan hệ giữa đức tin và lý trí, giữa đức tin và văn hóa, giữa đức tin và tiến bộ khoa học. ÐTC nhắc lại: Trong bối cảnh của Ðại Học, việc xuất hiện những hiểu biết mới và những luồng văn hóa mới luôn luôn liên kết, trực tiếp hay gián tiếp, với những vấn đề lớn lao về con người, về ý nghĩa của cuộc sống và về hành động, về giá trị của lương tâm, về việc giải thích của tự do. Bổn phận đầu tiên của các nhà trí thức Công Giáo vì thế là việc cổ võ về một tổng hợp mới và thiết yếu giữa đức tin và văn hóa.

ÐTC nói: Anh chị em rất thân mến, Giáo Hội mời gọi anh chị em trở nên những người rao giảng Tin Mừng của Văn Hóa. Anh chị em hãy tin chắc rằng: anh chị em không cô đơn trong bổn phận truyền giáo đầy dấn thân này. Chúa Kitô đồng hành với anh chị em. Anh chị em hãy can đảm lên trong việc rao giảng và minh chứng Tin Mừng: việc rao giảng này có sức mạnh lay chuyển và gây ngạc nhiên các nguời nghe, bằng việc đưa họ đến chấp nhận một thái độ dứt khoát đối với chính mình".


Back to Radio Veritas Asia Home Page