ÐTC tiếp chung nhóm thứ nhất
các Giám Mục Canada đến Roma
"viếng Tòa Thánh"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung nhóm thứ nhất các Giám Mục Canada đến Roma "viếng Tòa Thánh".

Castelgandolfo - 25.09.99 - Chuyến viếng thăm của nhóm thứ nhất các Giám Mục bên Canada (gồm 16 vị), do Ðức Hồng Y Aloysius Ambrosic, Tổng Giám Mục Toronto, hướng dẫn, kết thúc sáng thứ bẩy bằng thánh lễ đồng tế với ÐTC và bằng buổi tiếp kiến riêng. Hội Ðồng Giám Mục Canada gồm 140 vị; nên được chia thành từng nhóm theo các miền khác nhau. Mỗi miền được ÐTC tiếp riêng từng vị, và sau đó tiếp chung cả nhóm. Mỗi một nhóm ÐTC nói về một đề tài riêng. Với nhóm thứ nhất này, ÐTC nhấn mạnh đến mối liên quan giữa linh mục và giáo dân: mối liên quan bổ túc cho nhau, trong mục vụ cũng như trong chứng tá của Giáo Hội trước xã hội.

Trong môi tương quan "bổ túc và hiệp thông này giữa các linh mục và giáo dân, ÐTC nhấn mạnh rằng: trong khi trở nên một với Chúa Kitô đóng đanh và sống lại nhờ ơn Chúa Thánh Thần, tất cả các người đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội trở nên những người có khả năng thông phần vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng của Giáo Hội và vào việc phục vụ đối với gia đình nhân loại.

Về riêng linh mục, ÐTC nói: Nếu không là một người phục vụ thực sự, thì sẽ bị đưa đến một cảnh sống cô đơn rỗng tuếch và không sinh ích gì : một cảnh cô đơn không phù hợp chút nào với một chủ chăn đích thực. Ngài còn nhắc lại rằng: luật độc thân linh mục, kỷ luật của cầu nguyện, tính cách đơn sơ của đời sống và y phục giáo sĩ ... là những dấu hiệu rõ ràng của ơn gọi riêng của linh mục để phục vụ Tin Mừng.

ÐTC nói thêm: Nếu, một bên vai trò mục vụ của linh mục trong bất cứ trường hợp nào không phải là một cách bóp nghẹt các sáng kiến của người giáo dân, hoặc giới hạn dân Chúa vào một thái độ thụ động hoặc lệ thuộc, thì về một phía khác, phải tránh việc giảm bớt sự phân biệt giữa chức Linh Mục thừa tác và ơn gọi giáo dân. Về điểm này gợi lại giáo huấn của Công Ðồng Vatican II, ÐTC nhận xét rằng: một quan niệm không rõ ràng về sứ vụ khác nhau của linh mục và của người giáo dân, nhiều lúc không những đưa đến một cơn khủng hoảng về "căn cước" và về tín nhiệm nơi hàng giáo sĩ, nhưng còn đưa đến cả những hình thức hoạt động của nguời giáo dân hoặc quá giáo sĩ hóa hoặc quá chính trị hóa.

Về giáo dân, nam cũng như nữ, lãnh vực riêng biệt của ơn gọi của họ là đời sống xã hội, văn hóa và xí nghiệp, bởi vì họ được gọi thực hiện ơn gọi phép rửa tội của họ và được gọi cổ võ "nghệ thuật" trở nên tín hữu Kitô trong thế giới.

Sau cùng, ÐTC nhắc lại cho các vị chủ chăn Canada rằng: Chính sứ vụ rao giảng Tin Mừng của nguời giáo dân trong thế giới tạo nên lời đáp lại của Giáo Hội cho sự bất an của việc lãnh đạm tôn giáo, thường được gọi là "việc tục hóa".


Back to Radio Veritas Asia Home Page