ÐTC gửi sứ điệp
cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko
Ðặc sứ của ngài
chủ tọa Ðại Hội truyền giáo tại Mỹ Châu

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Ðặc sứ của ngài, chủ tọa Ðại Hội truyền giáo tại Mỹ Châu.

Vatican - 24.09.99 - ÐTC vừa gửi sứ điệp cho Ðức Hồng Y Joseph Tomko, Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc và cử ngài làm đặc sứ chủ tọa Ðại Hội truyền giáo lần thứ sáu của Châu Mỹ Latinh và là Ðại Hội lần thứ nhất của toàn Châu Mỹ, được tổ chức tại thành phố Parana, bên Argentina, từ 26 tháng 9 đến mồng 3 tháng 10/1999 tới đây. Trong sứ điệp ÐTC viết: Một biến cố quan trọng của Giáo Hội, biến cố tạo nên một dấu hiệu rõ ràng của việc canh tân Kitô, trước Thềm của Ðại Toàn Xá. Mục đích của Ðại Hội là để đem đến một đà thúc đẩy mới cho các Giáo Hội tại Mỹ Châu, để các Giáo Hội này "rao giảng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cưú Thế, cho tất cả các dân tộc, bằng chứng tá, phục vụ và đối thoại".

Trong sứ điệp, ÐTC nhấn mạnh đến sự khẩn cấp của việc tái rao giảng Tin Mừng. Tất cả các tín hữu Kitô đều được mời gọi góp công liên tục và hăng say vào công việc này. ÐTC bày tỏ hy vọng nhiều nơi sự kiện này là mỗi một tín hữu Công Giáo tiến đến một sự hăng say mới trong dấn thân của đời sống Kitô.

Ðáp lại những chờ đợi của Giáo Hội hoàn cầu, chính Ðức Hồng Y Tomko là người đưa ra ý tưởng mở rộng các Ðại Hội truyền giáo Châu Mỹ Latinh cho cả các đại diện của Bắc Mỹ nữa, bởi vì tại Lục Ðịa này còn có những miền cần đến cả việc truyền giáo đầu tiên. Cái mà Ðức Hồng Y Tổng Trưởng Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các dân tộc, chờ đợi nơi Ðại Hội trước hết là việc mở cửa của Giáo Hội Mỹ Châu cho việc truyền giáo cho các dân ngoại, nghĩa là việc truyền giáo trực tiếp cho các dân tộc chưa biết đến Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại.

Hơn nữa, như đã nhiều lần được nhắc đến trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Mỹ vào năm 1997, đây là việc điều hòa, phối hợp, trong sự cộng tác, hai khía cạnh bổ túc cho nhau: tinh thần tổ chức của Bắc Mỹ và sự hăng say của Nam Mỹ, nơi đây số người Công Giáo chiếm hơn 495 triệu (khoảng 63%) - (nửa số người Công Giáo trên cả hoàn cầu). Vì thế, phần quan trọng này của Giáo Hội không thể đóng kín nơi mình, nhưng phải mở rộng cửa cho tất cả thế giới. Do đó, chúng ta, người Công Giáo bất cứ ở nơi nào trên Trái Ðất này, hiểu tại sao ÐTC quan tâm cách riêng đến Châu Mỹ Latinh và ngài đã viếng thăm tất cả các nước của miền này. Ngài đã chủ tọa lễ nghi khai mạc và bế mạc lễ mừng kỷ niệm 500 năm truyền giáo tại đây (1492-1992). Ngài vẫn gọi Châu Mỹ Latinh là hy vọng của Giáo Hội hoàn cầu.


Back to Radio Veritas Asia Home Page