ÐTC tiếp nhóm nghệ sĩ
và những người tổ chức
chiến dịch tha hẳn hoặc giảm bớt
các món nợ ngoại quốc cho các nước nghèo
"trong năm Thánh 2000"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp nhóm nghệ sĩ và những người tổ chức chiến dịch tha hẳn hoặc giảm bớt các món nợ ngoại quốc cho các nước nghèo "trong năm Thánh 2000".

Castelgandolfo - 23.09.99 - Sáng thứ Năm tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp nhóm các nghệ sĩ (hầu hết là ca sĩ) và những người tổ chức "chiến dịch xin tha hẳn hoặc giảm bớt các món nợ ngoại quốc cho các nước nghèo".

Ðây là một buổi tiếp kiến có tính cách khác thường. ÐTC không đọc diễn văn. Ngài đối thoại với các vị khách "diện đối diện". Trong cuộc đối thoại, ÐTC nhắc lại rằng từ 30 năm nay ---- (từ Thông điệp "Phát Triển Các Dân Tộc" của Ðức Phaolô VI) ---- Tòa Thánh và chính ngài đã lên tiếng nhiều lần về vấn đề này. Tình trạng khó khăn: cảnh nghèo túng và những hố sâu giữa người giầu và người nghèo vẫn diễn ra hằng ngày truớc mắt chúng ta, cho dù đã có những tiến bộ lớn lao về khoa học và kỹ thuật. ÐTC nói: Giáo hội nhìn vào tất cả những tình trạng này với nhiều lo lắng, không phải vì Giáo Hội có những kiểu mẫu cụ thể kỹ thuật về phát triển để đem đến cho nhân loại, nhưng vì Giáo Hội có cái nhìn luân lý, tinh thần về cái mà lợi ích của cá nhân và của gia đình đòi hỏi, cách riêng Giáo Hội luôn luôn quả quyết rằng: có một thứ "chủ quyền xã hội" đè nặng trên tư sản, và luật của lợi tức không thể áp dụng cho những cái gì là thiết yếu cho việc chiến đấu chống nạn đói khổ, bệnh tật và nghèo nàn. ÐTC kết thúc buổi gặp gỡ bằng việc ca ngợi sáng kiến của nhóm nghệ sĩ và của những người tổ chúc chiến dịch xin tha hẳn hoặc giảm bớt các món nợ và bằng việc đề cao rằng các lợi ích của việc giảm bớt hoặc tha hẳn các món nợ cần phải đạt tới thực sự các người nghèo, bằng việc đầu tư số tiền này vào việc thăng tiến con người, cách riêng trong lãnh vực giáo dục và sức khỏe.

Sau buổi tiếp kiến, Ðức Cha Diarmuid Martin, thư ký Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình, tuyên bố đại ý như sau trên Ðài Phát Thanh Vatican: Cuộc gặp gỡ là cơ hội thuận tiện để ÐTC nhắc lại lập trường của Tòa Thánh. Từ 30 năm nay Tòa Thánh vẫn nói đến nhiều lần vấn đề này. Thậm chí Ðức Phaolô VI, trong Thông điệp "Phát Triển các dân tộc", đã báo trước cơn khủng hoảng của các món nợ. Ngài ước mong rằng một hệ thống mới công bình hơn, trong đó các nước nghèo không phải chi phí quá nhiều để trang trải các món nợ. Ðức Cha thư ký nói tiếp: Ðề tài về các món nợ là một đề tài thuộc vấn đề lớn lao nhất gây nên sự tồn tại và lan tràn của cảnh nghèo khổ trên thế giới ngày nay. Cuộc chiến đấu của cuối thế kỷ này phải là cuộc chiến đấu để giảm bớt, cả việc loại trừ hẳn cảnh nghèo khổ đau lòng xé ruột hiện nay trên thế giới.

Ðức Cha Martin nói thêm: Tình trạng trong đó người dân của một quốc gia phải trả thuế để có thể trả các món nợ hoặc số lời của các món nợ này, nhiều hơn tổng số chi phí dành cho việc giáo dục và sức khỏe, là một điều không thể chấp nhận được. Hiện nay có nhiều sáng kiến của Cộng Ðồng quốc tế, nhưng tiếc thay tiến quá châïm chạp. Cần phải có một đà thúc đẩy mới cho vấn đề này, để làm sao có một số nhiều hết sức các quốc gia được hưởng những lợi lộc của việc giảm bớt các món nợ trong Năm Ðại Toàn Xá này.


Back to Radio Veritas Asia Home Page