Hội Ðồng Giám Mục Canada
gửi sứ điệp
cho cộng đồng Công Giáo trong nước
về lễ mừng kỷ niệm 350 năm
các Thánh Tử Ðạo của Canada

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng Giám Mục Canada gửi sứ điệp cho cộng đồng Công Giáo trong nước về lễ mừng kỷ niệm 350 năm các Thánh Tử Ðạo của Canada.

Ottawa - 16.09.99 - Trong một thư mục vụ được công bố trong những ngày này, để chuẩn bị mừng kỷ niệm 350 năm các Thánh Tử Ðạo của Canada, Hội Ðồng Giám Mục Canada viết như sau: "Các Thánh Tử Ðạo Canada, chết vì đức tin cách đây 350 năm, truyền lại cho chúng ta, với chứng tá anh hùng khác thường của các ngài, những giá trị Kitô, thường bị khinh miệt và bị chống lại trong thời đại ta, nhưng các giá trị này có khả năng tái thiết cơ cấu thiêng liêng của các xã hội thời nay. Trong văn kiện phong phú về những dữ kiện lịch sử, các Giám Mục duyệt lại tất cả con đường về công việc truyền giáo phi thường của các Thánh Tử Ðạo Canada: một nhóm thừa sai tám vị người Pháp, thuộc Dòng Tên, đến Châu Mỹ như những nhà truyền giáo, sống giữa người dân da đỏ thuộc sắc tộc Uroni và bị các người thuộc sắc tộc Irochesi sát hại, vào những ngày tháng và những nơi khác nhau, từ năm 1642 đến 1649. Trong số tám vị tử đạo này có một số thuộc Tỉnh Canada Ontario, số khác thuộc lãnh thổ ngày nay của Hoa Kỳ.

Thư mục vụ nói rõ: công việc truyền giáo của các ngài là một trong các công việc khó khăn nhất trong lịch sử của các xứ truyền giáo. Các Giám Mục kể lại những đặc điểm của công việc truyền giáo của các Vị Tử Ðạo đã làm: các ngài đã đi trước trong việc hội nhập Tin Mừng vào đời sống và nền văn hóa địa phương, bằng việc chấp nhận trong mọi sự nếp sống và tiếng nói của dân thổ cư Uroni. Chứng tá mà các Thánh Tử Ðạo Canada truyền lại trước hết là chứng tá của tình yêu thương lớn lao hơn cả đối với Chúa Kitô và đối với anh chị em, đến độ hy sinh cả mạng sống. Ðây là tình yêu phát xuất bởi lòng nhiệt thành, bởi tinh thần cầu nguyện, bởi đời sống nội tâm, tất cả được thấm nhuần bởi ơn thánh Chúa và bởi sức mạnh của Người.

Các Giám Mục viết tiếp như sau: Trong thời gian quá lâu dài, người ta nói đến việc tử đạo bằng những danh từ như "đấu tố, phân thây, chém đầu và thù ghét đức tin, thù ghét đạo và Giáo Hội" ... như vậy có thể làm sai lạc ý nghĩa sâu xa của việc tử đạo Kitô. Cùng với Công Ðồng Chung Vatican II, các Giám Mục Canada nhắc lại rằng: tiêu chuẩn quyết định về việc tử đạo đích thực là hy sinh mạng sống vì Chúa Kitô và vì anh chị em, như dấu hiệu của tình yêu mạnh mẽ và lớn lao hơn cả.


Back to Radio Veritas Asia Home Page