ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Puerto Rico
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Puerto Rico đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Castelgandolfo - 11.09.99 - Chuyến viếng thăm Tòa Thánh của các Giám Mục Puerto Rico kết thúc sáng thứ Bẩy 11/09/99, với thánh lễ đồng tế với ÐTC và sau đó bằng buổi tiếp kiến chung.

Puerto Rico một quốc gia nhỏ bé, nằm trong Biển Ðại Tây Dương, thuộc Bắc Mỹ, rộng 9,103 cây số vuông, với khoảng gần 4 triệu dân cư, đại đa số là người Công Giáo, nói tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh. Thủ đô là San Juan. Puerto Porto là thuộc địa của Tây Ban Nha cho đến năm 1898. Theo cuộc trưng cầu dân ý năm 1967, Puerto Rico trở thành liên hiệp với Hoa Kỳ.

Giáo Hội Công Giáo tại Puerto Rico kết thành một giáo tỉnh: San Juan de Puerto Rico và bốn giáo phận phụ thuộc. Ngoài các người Công Giáo, còn có khoảng 5% tín hữu Tin Lành.

Trong diễn văn đọc cho các Giám Mục Puerto Rico, ÐTC nhắc các vị chủ chăn hãy đoàn kết với nhau chặt chẽ, để đối phó với những thách đố của một xã hội mỗi ngày một bị tục hóa nhiều hơn. Ngài nói: Ðại đa số người dân Puerto Rico đã được rửa tội trong Giáo Hội Công Giáo và thực hành một nền đạo đức bình dân sâu rộng, nhưng nhiều khi thiếu đức tin vững chắc và trưởng thành. Nhất là các người trẻ để mình bị lôi cuốn cách dễ dàng bởi chủ nghĩa hưởng thụ, bằng cách trốn tránh trách nhiệm. Thuyết hưởng thụ, chủ nghĩa hoan lạc, thiếu lý tưởng và lãnh đạm trước các giá trị tôn giáo và các nguyên tắc luân lý... đó là cản trở lớn lao cho công việc rao giảng Tin Mừng và cũng do đó các giáo phái và các nhóm tôn giáo mới lan tràn và hoạt động mạnh mẽ.

Vì thế ÐTC khuyên các vị chủ chăn Puerto Rico hãy hiệp nhất với nhau để tăng cường các nỗ lực rao giảng Tin Mừng; đồng thời ngài cũng nhắc đến những vấn đề gây nhiều lo lắng tại Puerto Rico. Các nỗ lực và hoạt động của các Giám Mục không phải để thay thế trách nhiệm của các người làm chính trị và của các giáo dân dấn thân trong đời sống công cộng, trái lại luôn luôn tôn trọng sự tự do của các người Công Giáo, trong những gì có liên hệ đến Qui Chế và tương lai của Puerto Rico.

Ðề cập đến một số đề tài khác, như vấn đề khan hiếm ơn kêu gọi linh mục, ÐTC nhấn mạnh đến mục vụ ơn kêu gọi và việc chuẩn bị các linh mục tương lai, để họ đem dến một chứng tá liên lỉ về đức ái và đức khó nghèo theo tinh thần Phúc Âm, để họ nhậy cảm nhất là truớc những nhu cầu của các nguời nghèo khổ nhất và các người bị loại ngoài lề xã hội. ÐTC khuyên các giám mục chú trọng đến việc cộng tác của các linh mục trong sứ mệnh mục vụ, sống trong hiêïp thông và chăm sóc sao cho các ngài luôn luơn là những thừa tác viên đáng tin và quảng đại của Chúa Kitô và của Giáo Hội.

ÐTC không quên nhắc đến việc huấn luyện các người giáo dân, để họ biết lãnh nhận hoàn toàn trách nhiệm trong các lãnh vực riêng của họ: gia đình, văn hóa, kinh tế, lao công, chính trị và các mối quan hệ quốc tế. ÐTC lưu ý cách riêng các giám mục về mục vụ gia đình và mục vụ giới trẻ và mục vụ văn hóa. Về văn hóa, ÐTC nhắc lại rằng: một số tư tưởng được coi là cột trụ của nền văn hóa hiện đại rõ ràng không phải là tư tưởng Kitô. Những tệ nạn luân lý, như nạn li dị, phá thai, làm cho chết êm dịu, lại được trình bày như những chiến thắng của thời đại mới, vì người ta hiểu sai quan niệm về tự do cá nhân, một sự tự do không có trách nhiệm. Ðứng trước những thực tại gây lo lắng này, ÐTC một lần nữa yêu cầu các giám mục hãy làø những thầy dạy giáo lý lành mạnh, được gọi để chỉ đường chắc chắn đưa đến với Chúa Cha và là những người phục vụ ánh sáng Chúa Kitô, hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, và hiệp nhất với nhau như thành phần của Hội Ðồng Giám Mục.

Trong phần kết thúc, ÐTC nhắc đến Ðại Toàn Xá của năm 2000. ÐTC nói: "Cuộc gặp gỡ của chúng ta kết thúc ít tháng trước việc khai mạc Ðại Toàn Xá, Tôi bảo đảm với các Ðức Cha sự hiệp thông của tôi trong lời cầu nguyện, với hy vọng chắc chắn vào một cuộc canh tân thiêng liêng của các giáo phận của các Ðức Cha, để các tín hữu Puerto Rico lớn mạnh trong đức tin, tiến bước trong việc vun trồng các nhân đức Kitô và đem đến chứng tá mạnh mẽ trong môi trường riêng của họ.


Back to Radio Veritas Asia Home Page