ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Nhật Bản
trình thư ủy nhiệm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Nhật Bản trình thư ủy nhiệm.

Castelgandolfo - 11.09.99 - Sau buổi tiếp kiến các Giám Mục Puerto Rico, cũng tại Castelgandolfo, ÐTC tiếp Tân Ðại Sứ Nhật Bản, ông Toru Iwanami, đến trình thư ủy nhiệm. Ông Toru Iwanami, tân Ðại Sứ Nhật cạnh Tòa Thánh, sinh năm 1938, có gia đình và ba người con, đậu tiến sĩ Luật tại Ðại Học Tokyo. Năm 1963, ông vào ngành Ngoại Giao và giữ nhiều chức vụ khác nhau. Trước khi được bổ nhiệm làm Ðại Sứ cạnh Tòa Thánh, ông giữ chức Giám Ðốc Hội Ðồng phụ trách về liên lạc quốc tế.

Trong diễn văn đọc chào mừng Tân Ðại Sứ Nhật, ÐTC nhắc lại biến cố khủng khiếp ở thành phố Hiroshima và Nagasaki. Ngài nói: "Hai Thành phố Hiroshima và Nagasaki là một sứ điệp gửi đến cho người thời đại ta; sứ diệp này mời gọi các dân tộc trên Trái Ðất này hãy rút ra các bài học lịch sử và dấn thân cương quyết thêm mãi trong việc cổ võ hòa bình".

Hai thành phố Nhật bị bom nguyên tử tháng 8 năm 1945 và đã được ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm năm 1981. Ngài nói với tân Ðại Sứ như sau: "Hai thành phố này gợi lại cho người thời đại ta tất cả những tội ác trong đệ nhị thế chiến chống lại người dân vô tội; đây là nhưng tội ác và những vụ diệt chủng đích thực, mà chúng ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ tái phạm nữa; nhưng trái lại vẫn tiếp tục diễn ra tại nhiều nơi trên địa cầu này".

ÐTC nói tiếp rằng: Ðể không quên đi những tàn bạo của quá khứ, cần phải dạy cho các thế hệ trẻ giá trị không thể sánh được của hòa bình giữa con người và giữa các dân tộc, bởi vì nền văn hóa của hòa bình có tính cách hay lây, cho dù nó không được phổ biến trên cả thế giới, như chúng ta thấy hiện nay các ổ chiến tranh vẫn còn mãi. Vì thế cần phải nhắc lại luôn luôn rằng hòa bình là nguyên tắc căn bản, đầu tiên của đời sống chung trong xã hội.

Ðức Gioan Phaolô II nhắc đến các đề tài về tình liên đới quốc gia và quốc tế, đã được Tân Ðại Sứ nhắc đến trong diễn văn trình thư ủy nhiệm. ÐTC nói: Trong viễn tượng này, trong lúc vùng đất của ngài đang phải qua những khó khăn trầm trọng về kinh tế, Nước Nhật có một vai trò quan trọng phải thi hành, để các vần đề không đè nặng quá trên các nước hèn yếu và bất ổn hơn. Vì thế mọi người phải được huy động để tránh khỏi tai họa này: là con số mỗi ngày mỗi gia tăng về những người và những gia đình bị đặt trong tình hình bấp bênh và nghèo khổ.

Sau cùng, ÐTC mời gọi tất cả dân tộc Nhật hãy thực hiện tình liên đới nhiều hơn đối với tất cả những ai bị sống trong cơn khủng hoảng, tại Nhật cũng như trong vùng Ðông Nam-Á.


Back to Radio Veritas Asia Home Page