ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Malawi
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Malawi đến Roma viếng Tòa Thánh.

Castelgandolfo - 06.09.99 - Sáng thứ Hai, mùng 6 tháng 9/1999, sau thánh lễ đồng tế tại nhà nguyện riêng, ÐTC tiếp chung các Giám Mục Malawi đến Roma viếng mộ hai Thánh Tông Ðồ Phêrô-Phaolô và tường trình Tòa Thánh về tình hình các Giáo Hội địa phương. Chuyến viếng thăm Tòa Thánh lần này của các giám mục Malawi có tầm mức quan trọng đặc biệt, vì Giáo Hội Công Giáo tại đây đang chuẩn bị mừng 100 năm rao giảng Tin Mừng, với việc thành lập địa điểm truyền giáo đầu tiên tại Nzama năm 1901. Từ đó đến nay Giáo Hội tại đây phát triển mạnh mẽ; người Công Giáo hiện nay khoảng 2 triệu rưởi trong số 10 triệu rưởi dân cư. Hơn nữa Giáo Hội càng ngày càng dấn thân nhiều hơn vào đời sống của Ðất Nước.

Trong diễn văn đọc cho các giám mục Malawi, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến điểm quan trọng sau đây: "Nền tảng duy nhất chắc chắn cho một xã hội dân chủ là một cái nhìn đúng về con người và công ích. Bao lâu xã hội không được xây dựng trên chân lý này, tức là như một ngôi nhà xây trên bãi cát, không thể đứng vững được". Sau đó, ÐTC nhắc đến tình liên đới, đến trách nhiệm dân sự, rồi ngài khuyên thực hiện việc đối thoại và việc hòa giải, con đường để giải quyết các căng thẳng.

Ðức Gioan Phaolô II nói: Nhiều sự đã thực hiện được, bởi vì Giáo Hội đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chuyển Malawi đến một chính phủ dân chủ. Nhưng tiến trình chuyển tiếp này chưa được hoàn toàn, cần phải làm việc hơn nữa đễ bảo đảm việc xây dựng một nền dân chủ công bình, bền bỉ vả ổn định. Thực sự, có rất nhiều thách đố và đòi nhiều dấn thân, trong một tình hình của cảnh nghèo khổ lan rộng và nhiều khi đi đến cảnh cùng cực. Trong tình hình này việc suy giảm các xác tín về đạo đức luân lý đã gây nên một lô những sự dữ xã hội, trong đó có nạn tham nhũng và những vi phạm đến tính cách thánh thiêng của sự sống con người.

Ðể chuẩn bị Ðại Toàn Xá của năm 2000, các vị chủ chăn Malawi đã cho công bố hai thư mục vụ trong ba năm: thư thứ nhất về việc trở lại, thứ thứ hai về việc khám phá ý nghĩa của tội lỗi. Nhưng ÐTC còn yêu cầu các Giám Mục Malawi chú ý lo cho người giáo dân học hỏi và làm quen với Kinh Thánh; việc học hỏi này phải được kèm theo bằng việc cầu nguyện và việc giải thích giáo lý được chứa đựng trong Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo. Mục đích là để chuẩn bị người giáo dân sống đức tin trong mọi lãnh vực đời sống, cách riêng trong Hôn Nhân và trong Gia Ðình và đồng thời giúp giới trẻ đối phó với tình hình không ổn định về kinh tế và xã hội. Hơn nữa, qua việc hiểu biết hoàn toàn và có hệ thống về con người và về sứ điệp của Thiên Chúa, các người công giáo sẽ có thể đáp lại những vấn nạn do những tín đồ của các giáo phái khác và của những phong trào tôn giáo mới nêu lên; họ sẽ có thể đặt những nền tảng cho việc đối thoại với các tôn giáo truyền thống Châu Phi và Hồi Giáo và hoàn hảo thêm mãi mối quan hệ với các Giáo Hội và các cộng đồng giáo hội khác, bởi vì sứ mệnh của Kitô Giáo trong tương lai sẽ không được bị đánh dấu bởi những chia rẽ như trong quá khứ.

Trong diễn văn ÐTC không quên nhắc đến việc huấn luyện các chủng sinh và các linh mục. Việc huấn luyện này phải được hiệu nghiệm hơn, sau việc cải cách mới, đã được ba chủng viện của Malawi chấp nhận. ÐTC cũng ca ngợi những hoạt động truyền giáo của các Dòng Tu. Chứng tá đời sống của các nhà truyền giáo này có thể biến đổi xã hội trong các kiểu cách suy tư và hành động. Cách riêng, ÐTC ca ngợi và đánh giá cao công việc đặc biệt của các Dòng Tu đã thực hiện tại Malawi trong các lãnh vực phát triển toàn diện con người, giáo dục và y tế: một sự đóng góp duy nhất, cả Giáo Hội, cả Quốc Gia không thể bỏ qua.


Back to Radio Veritas Asia Home Page