Ðại Hội quốc gia của ACLI
về đề tài "Nhân Ðạo hóa nền kinh tế
Nền Dân Chủ và Công Bình Xã Hội
đứng trước việc hoàn cầu hóa kinh tế"

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội quốc gia của ACLI, về đề tài "Nhân Ðạo hóa nền kinh tế, Nền Dân Chủ và Công Bình Xã Hội đứng trước việc hoàn cầu hóa kinh tế".

Vallombrosa (Firenze) 03.09.99 - "Nhân Ðạo hóa kinh tế, Nền Dân Chủ và Công Bình Xã Hội, trước thử thách của việc hoàn cấu hóa kinh tế": đây là đề tài học hỏi tại Ðại Hội quốc gia của ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani: Các Hội Ðoàn Công Giáo của các Lao Công Ý) được tổ chức từ mồng 3 đến mồng 5 tháng 9/1999 này tại Vallombrosa, trong tỉnh Firenze (miền trung nước Ý). Sáng thứ Sáu 3/09/99, ông Luigi Bobba, chủ tịch ALCI đọc diễn văn khai mạc. Sau đó, Ông Nicola Mancino, Chủ Tịch Thượng Viện Cộng Hòa Ý chào mừng các vị tham dự. Tiếp theo, Ðức Hồng Y Achille Silvestrini, Tổng Trưởng Bộ các Giáo Hội Ðông Phương thuyết trình về đề tài. Ban chiều có các bài thuyết trình của Giáo Sư Stefano Zamagni, Ðại Học Bologna; Giáo Sư Antonio Papisca, Ðại Học Padova; rồi các bài phát biểu ý kiến của ông Cesare Salvi, Bộ Trưởng Lao Ðộng chính phú Ý; của Giáo Sư Ramono Prodi, chủ tịch được chỉ định Chính Phủ của Liên Hiệp Châu Âu. Sáng thứ Bẩy 4/09/99, bài thuyết trình của Giáo Sư Serge Lalouche, người Pháp, của Ðại Học Paris; của Giáo Sư Ilvo Diamanti, Ðại Học Urbino (Ý); của Giao Sư Wolfgang Sachs, người Ðức, thuộc Viện Cao Học Wuppertal, và ban chiều, bài phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Phanxico Xaviê Nguyễn Văn Thuận, Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình.

Chúa Nhật: sẽ có nhiều vị phát biểu về đề tài: "Việc hoàn cầu hóa tình liên đới", trong đó có ông Sergio Mattarella, Phó Thủ Tướng chính phủ Ý; Ðại Sứ Francesco Paolo Fulci, Chủ Tịch Hội Ðồng Kinh Tế và Xã Hội của Liên Hiệp Quốc; ông Sandro Calvini, Giám Ðốc Văn Phòng của Liên Hiệp Quốc chống ma túy và đề phòng tội ác. Trong một bản tường trình của Ðại Hội, người ta nhận thấy rằng: hệ thống kinh tế thế giới ngày nay bất công và bất quân bình cách sâu xa. Và để sửa lại những bất công và chênh lệch này, cần phải có những hình thức riêng về kinh tế, những hình thức này là sự biểu lộ của một xã hội dân sự có tổ chức, như sự cộng tác xã hội, những hoạt động không có mục đích trục lợi; tính cách hỗ tương; tình liên đới; những tổ chức không chính phủ, phong trào tự nguyện xã hội và những hình thức và sáng kiến khác tùy từng địa phương.


Back to Radio Veritas Asia Home Page