Hội Ðồng
của các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu
kêu gọi cứu trợ nạn động đất
tại Thổ Nhĩ Kỳ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hội Ðồng của các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu kêu gọi cứu trợ nạn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Sankt Gallen - 31.08.99 - Hội Ðồng các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu (CCEE) (Conseil des Conférences Episcopales d'Europe) cùng hiệp ý với các lời kêu gọi khác vang lên trong những ngày này để huy động chiến dịch cứu giúp dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ bị nạn động đất rất nặng nề. Vừa được tin về tai nạn kinh khủng này, Hội Ðồng các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu đã cảm thấy cần phải bày tỏ sự đau đớn và sự hiệp thông của mình với tất cả dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ, qua trung gian các cộng đồng Kitô hiện sống tại nước này. Vị chủ tịch của Liên Hội Ðồng Giám Mục Âu Châu, đã gửi một thư cho vị chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Thổ Nhĩ Kỳ, Ðức Cha Louis Pelatre và cho Ðức Cha Germano Bernardini, Giám Mục giáo phận Izmir, nơi bị động đất nặng nề và cho Ðức Giáo Chủ Chính Thống đại kết thành Constantinopoli, Ðức Bartolomeo đệ nhất. Hội Ðồng được biết tin là các tổ chức khác nhau và nhất là Hội Caritas đang hoạt động rất tích cực. Dấn thân lớn lao của Hội Caritas địa phương và Caritas Châu Âu cho thấy rằng các tín hữu Kitô cảm thấy sự đau khổ của anh chị em Hồi Giáo như sự đau khổ của chính mình vậy. Ðiều đáng vui mừng là công việc cứu trợ của các tín hữu Kitô được phối hợp và được tiến hành theo tinh thần đại kết.

Hội Ðồng viết: "Chúng tôi xin cảm ơn cách riêng các Hội Ðồng Giám Mục Châu Âu về tất cả những gì đang làm và chúng tôi xin mời gọi các Hội Ðồng Giám Mục tiếp tục trong dấn thân lớn lao này của sự hiệp thông. Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là tìm tiếp xúc với tất cả anh chị em của Thỗ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi nhận thấy trách nhiệm nặng nề trong lúc này và về công cuộc tái thiết trong tương lai. Chúng tôi cầu xin Chúa cho những người đã qua đi và cho gia đình họ. Chúng tôi xin Chúa ban sức mạnh cho tất cả những ai giờ đây sống trong nước mắt.

Con số chính thức được công bố hôm ngày 30.08.99 vừa qua về những thiệt hại do vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ xẩy ra ngày 17.08.99 vừa qua:


Back to Radio Veritas Asia Home Page