Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur
kêu gọi người Công Giáo xây dựng
tương lai và một xã hội công bằng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðức Tổng Giám Mục Kuala Lumpur kêu gọi người Công Giáo xây dựng tương lai và một xã hội công bằng.

(UCAN ML3563.1043 31/08/99) - Malaysia (Kuala Lumpur) - Ðức Tổng Giám Mục Anthony Soter Fernandes của Kuala Lumpur vừa kêu gọi các tín hữu Công Giáo trong nước hãy hỗ trợ đất nước đạt tới tiến bộ thật sự, đồng thời đảm bảo thế nào để Malaysia trở thành một xã hội của công bằng.

Trong sứ điệp nhân ngày lễ Ðộc Lập, 31/08/99 của Malaysia, Ðức Tổng Giám Mục Fernandes khuyến khích các tín hữu Malaysia hãy nhạy cảm trước tình cảnh của người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội cũng như những người đang bị đau khổ. Nếu muốn có một xã hội công bằng, thì người Malaysia phải sẵn sàng sống khiêm nhượng và thi hành bổn phận của mình vì ích lợi của người khác. Sự ổn định kinh tế là điều tối cần cho thịnh vượng của quốc gia, vì thế Ðức Tổng Giám Mục Fernandes đã ca ngợi những cải tổ kinh tế của chính phủ, và qua sự hy sinh, hỗ trợ và cộng tác của người dân, kinh tế của Malaysia đang trên đường hồi phục. Nhưng mặc dù có những dấu hiệu tiến bộ, Malaysia vẫn đang phải đương đầu với những vấn đề nghiêm trọng mà vị Tổng Giám Mục Kuala Lumpur đã ví như cỏ lùng trong lúa. Những mối quan tâm này bao gồm nhân quyền, công lý, quyền cai trị bằng pháp luật, tự do báo chí và đạo luật An Ninh Quốc Gia. Nghiêm trọng không kém là những tệ đoan xã hội như: tham nhũng, nạn phạm pháp nơi các thanh thiếu niên, nạn lạm dụng tình dục học sinh.

Ðể đối phó với những thực tại trên đây, người Công Giáo, những người mang niềm hy vọng nơi Ðức Kitô, phải chống trả lại bất công, nạn lạm dụng, bất khoan nhượng, cực đoan, chủ nghĩa vật chất và tiêu thụ. Một xã hội công bằng hơn đòi hỏi mọi người sống theo các giá trị luân lý và đạo đức. Giới trẻ, tương lai của xã hội, phải mưu tìm ý nghĩa của cuộc sống với lòng tự trọng và kỷ luật chan chứa tình yêu thương. Cha mẹ cần phải đóng một vai trò dấn thân hơn nữa trong công tác giáo dục con cái để qua đó các em có thể tham gia một cách tích cực vào đời sống xã hội. Sau cùng, sứ điệp của Ðức Tổng Giám Mục Fernandez cũng nhấn mạnh tới tầm quan trọng của đối thoại liên tôn. Tất cả cần phải cộng tác để đạt tới một cuộc sống hòa bình và hòa hợp giữa người dân thuộc mọi sắc tộc, tôn giáo và văn hóa. Ðiều này đòi hỏi việc thăng tiến sự đối thoại chân thực xây dựng trên tinh thần tôn trọng và tin tưởng nhau, sẵn sàng tranh đấu cho sự thật, công bằng và quan tâm nhiều hơn tới trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.


Back to Radio Veritas Asia Home Page