Các Triết Gia người Á Châu
thảo luận về viễn ảnh mới
cho thế kỷ 21

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Các Triết Gia người Á Châu thảo luận về viễn ảnh mới cho thế kỷ 21.

(UCAN AS3548.1043 31/08/99) - Nam Hàn (Puchon) - Triết Học rất quan trọng cho sự phục hồi nhân loại, đặc biệt trong thời đại ngày nay, thời đại mà nhân loại đang lâm vào cơn khủng hoảng.

Trên đây là quan điểm của giáo sư Thomas Chin Kyo-hun, giáo sư dạy tại Ðại Học Quốc Gia Nam Hàn, và là một trong số 89 tham dự viên tại Hội Nghị bán niên của Hiệp Hội Các Triết Gia Á Châu, diễn ra tại Trường Ðại Học Công Giáo Songsim ở Puchon-Nam Hàn, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8/1999 vừa qua. Linh Mục Tiến Sĩ Vũ Kim Chính và Giáo Sư Tiến Sĩ Trần Văn Ðoàn cũng là những tham dự viên Việt Nam có mặt trong Hội Nghị. Chủ đề của hội nghị này là: "Nhân Loại Trong Thế Kỷ 21: Tiến Ðến Một Viễn Ảnh Mới". Trong bài thuyết trình của mình, giáo sư Thomas Kyo-hun đưa ra nhận định như sau: "Chúng ta đang sống trong một thời đại, trong đó sự tôn thờ tiền của, hiệu năng kỹ thuật và những cơ chế to lớn đang chiếm dần chỗ đứng của con người. Nhân loại đang ngày một trở nên mỏng manh hơn. Rõ rằng, chúng ta đang sống trong một thời đại của cuộc khủng hoảng nhân loại, các giá trị truyền thống bị gián đoạn. Qui tắc luân lý hướng dẫn hành động của con người đang bị xói mòn ở khắp mọi nơi. Con người cãi nhau, gây chiến và sát hại lẫn nhau để đạt được những sở hữu vật chất, và để được thụ hưởng lạc thú. Nguyên nhân của cơn khủng hoảng này là do con người đang theo đuổi của cải vật chất."

Ðể phục hồi giá trị nhân loại, giáo sư Chin đề nghị trở lại với tư tưởng truyền thống của triết lý Công Giáo, đi kèm với những tư tưởng truyền thống của Á Châu. Theo giáo sư Chin, trong nhiều khía cạnh, triết học gắn liền với sự sống hơn bất cứ lãnh vực khoa học nào khác. Khác với khoa học, triết học đề cập tới những sự vật liên quan tới con người, tới vận mệnh của con người. Triết học đạt tới cao điểm của nó trong sự hiểu biết về Thiên Chúa và trong sự hiện hữu của Ngài, một sự hiểu biết dẫn đưa tâm trí con người tới chiều sâu của thực tại và tới Thiên Chúa.


Back to Radio Veritas Asia Home Page