"ÐTC gửi sứ điệp
cho Ðức Giám Mục giáo phận Valence
nhân dịp kỷ niệm 200 năm qua đời
của Ðức Pio VI (1775-1799

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC gửi sứ điệp cho Ðức Giám Mục giáo phận Valence, nhân dịp kỷ niệm 200 năm qua đời của Ðức Pio VI (1775-1799).

Vatican - 30.08.99 - Nhân dịp kỷ niệm 200 năm Ðức Pio VI (1775-1799) qua đời trong lúc bị đầy tại Valence, (bên Pháp), được cử hành Chúa Nhật 29.08.99 do Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, đặc sứ, ÐTC gửi cho Ðức Cha Didier Léon Marchand, Giám Mục giáo phận Valence, một sứ điệp, trong đó ngài nhấn mạnh rằng: Tự do tôn giáo và việc tôn trọng lương tâm con người là những điều kiện cần thiết cho việc xây dựng Châu Âu và cho các mối quan hệ quốc tế.

Nhắc lại những đau khổ của Ðức Pio VI và những thử thách của Giáo Hội thời Vua Napoléon và trong một thời kỳ đau đớn của những xáo trộn này, Ðức Gioan Phaolô II đề cao: thời kỳ lịch sử đó như một nguồn phong phú về giáo huấn, nhắc lại nhất là sự kiện này: không có tự do tôn giáo, "các tự do khác của cá nhân cũng như tập thể không thể có được".

Cũng trong sứ điệp này, ÐTC gửi lời chào thăm thân mật đến các cộng đồng Tin Lành tại Pháp. Ngài khuyến khích cách riêng các tín hữu Công Giáo tham dự tích cực vào đời sống đất nước, trong sự cộng tác với tất cả các nguời đồng hương, nhằm phục vụ con người, xã hội và tình huynh đệ giữa mọi nguời. Vì thế, sứ điệp là một lời cảnh cáo rằng: việc không chấp nhận chiều kích thiêng liêng và tôn giáo của con người và các cộng đồng nhân loại có thể tạo nên một sự nghèo nàn của cá nhân và của tính năng động của xã hội. ÐTC nhắc lại rằng: việc tìm kiếm chính đáng của các quyền con người không được làm quên đi rằng các quyền này dựa trên các giá trị luân lý và thiêng liêng. Sau đó ngài nhắc lại khẩu hiệu của Nước Pháp: Tự Do, Bình Ðẳng và Huynh Ðệ, liên kết một cách hợp thời những đòi hỏi của tự do cá nhân với sự chú ý cần thiết đối với mọi anh chị em mình, cách riêng những người yếu hèn hơn, những người không được bênh vực, từ lúc thụ thai cho tới cái chết tự nhiên.

Giảng trong lễ nghi kỷ niệm, nhắc lại mối quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước, Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, Ðặc Sứ của ÐTC, nhấn mạnh rằng: Sau Nhà Nước Kitô Giáo, mà Công Ðồng Vatican II đã chấm dứt, sau Nhà Nước vô thần, một trái ngược thực sự và không thể dung thứ, Nhà Nước "không tôn giáo, phi Giáo Hội" (Etat laique), không được phép tự hài lòng về tính cách trung lập của mình, bằng việc không lên tiếng: bổn phận của Nhà Nước, không được tự khước từ mình, phải huy động các giá trị tôn giáo như một việc tham khảo có khả năng nuôi dưỡng và củng cố tổ chức đễ tan rã của xã hội.

Sau đó, giải thích chứng tá Kitô của Ðức Pio VI, chết trong lúc tha thứ cho kẻ thù địch mình, Ðức Hồng Y Ðặc Sứ nói: Tha thứ là hành động có sức đảo lộn hơn cả và cách mạng hơn cả mà con người có thể thực hiện vượt trên mọi bạo hành của lịch sử. Nói tóm lại: Tha thứ là động cơ thực của lịch sử và của các mối quan hệ nhân loại.


Back to Radio Veritas Asia Home Page