ÐTC tiếp chung
các Giám Mục Côte d'Ivoire
đến Roma viếng Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp chung các Giám Mục Côte d'Ivoire đến Roma viếng Tòa Thánh (Ad Limina).

Castelgandolfo - 28.08.99. Chuyến viếng thăm Toà Thánh của các Giám Mục Cộng Hòa Côte d'Ivoire kết thúc sáng thứ Bẩy 28.08.99 với thánh lễ đồng tế với ÐTC trong nhà nguyện riêng và buổi tiếp kiến chung tại Trại Trè Castelgandolfo.

Trong diễn văn cho các Giám Mục, trước hết, ÐTC ca ngợi sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội Công Giáo tại Côte d'Ivoire. Sức sống này báo hiệu một tương lai tốt đẹp. Hằng năm có nhiều nguời trở lại lãnh Bí Tích Rửa Tội. Việc cử hành Thánh Lễ rất được theo dõi và sống động, như một ngày lễ của cả cộng đồng . Các tín hữu chăm chú giữ giới răn Chúa. Các cộng đồng giáo xứ sống trong tình yêu thương huynh đệ. Tuy vậy, giữa những điểm sáng này, còn nhiều bóng tối và khó khăn cho việc rao giảng Tin Mừng. Tông huấn hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục Phi Châu nói về Giáo Hội tại Châu Phi, nhấn mạnh đến việc khẩn cấp rao giảng Tin Mừng cho biết bao người chưa biết Chúa. Và để thi hành sứ mệnh này, ÐTC mời gọi các tín hữu can đảm tiến trên con đường canh tân liên lỉ tâm hồn.

Sau đó, ÐTC nói về ơn kêu gọi linh mục: Từ nhiều năm nay, số ơn gọi làm linh mục gia tăng rất đáng khích lệ. Ðây là một trong các dấu hiệu nói lên sức sống mạnh mẽ của Giáo Hội Côte d'Ivoire và sự lạc quan trong tương lai. ÐTC khuyên các linh mục sống tinh thần của Chúa Giêsu, trở nên những người phục vụ trung thành, khiết tịnh, sẵn sàng hiến tất cả cuộc đời không tính toán đến tư lợi, để thực hiện đầy đủ mỗi ngày mỗi thêm mãi sứ mệnh đã được ủy thác. ÐTC lưu ý các Giám Mục về việc huấn luyện liên tục các linh mục, để đào sâu về thần học và đời sống thiêng liêng.

ÐTC bày tỏ lòng biết ơn của Giáo Hội đối với các nhà truyền giáo nam, nữ với nhiều hy sinh đã xây dựng Giáo Hội tại đây. Ngài nói: "Chớ gì Chúa chúc phúc cho công việc của các nhà truyền giáo và làm cho sự lo lắng truyền giáo lớn lên thêm mãi trong Giáo Hội tại Côte d'Ivoire".

Ðức Gioan Phaolô II ca ngợi các Giám Mục Côte d'Ivoire về sự lưu ý đặc biệt và ưu tiên đến việc huấn luyện các linh mục tương lai trong các chủng viện. Ngài nói: Mối quan hệ phải có giữa Giám Mục và chủng viện là mối quan hệ đầu tiên. Ðây là một trách nhiệm nặng nề, nhưng cũng là niềm vui đối với một vị chủ chăn được theo dõi con đuờng tiến của các linh mục tương lai, những người cộng tác chặt chẽ trong thừa tác vụ tông đồ của mình.

Và để trung thành với sứ mệnh rao giảng Tin Mừng , tất cả Giáo Hội phải trở nên truyền giáo. Vì thế ÐTC nhấn mạnh đến việc huấn luyện người giáo dân và việc huấn luyện này phải được đặt vào hàng đầu trong các chương trình mục vụ. Về phía người giáo dân, ÐTC nhắc riêng đến các giáo lý viên; họ phải được huấn luyện liên tục, để chu toàn sứ mệnh và nhất là trở nên chứng nhân của Tin Mừng bằng đời sống gương mẫu và bằng sở trường về sứ mệnh đã được trao phú cho.

Ngoài việc huấn luyện nhân sự truyền giáo và mục vụ, ÐTC nhấn mạnh cách riêng đến việc chuẩn bị thanh niên nam nữ lãnh nhận bí tích hôn phối. Ngài nhắc lại: nhiệm vụ của Giáo Hội là xác nhận cách cương quyết tính cách hiệp nhất và bất khả phân li của Hôn Nhân Công Giáo. Văn kiện hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi đặc biệt lưu ý đến gia đình. Gia đình nắm giữ vai trò nền tảng, là cột trụ của tòa nhà xã hội và là tế bào thứ nhất của cộng đồng Giáo Hội. Vì thế Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi đã coi việc rao giảng Tin Mừng cho gia đình là một ưu tiên quan trọng hơn cả.

Ðiểm khác được ÐTC lưu ý: là trong công việc rao giảng Tin Mừng, cần đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hóa khác nhau. Ðối với các tín hữu Hồi Giáo, cần có những cuộc đối thoại huynh đệ về đời sống, để cùng nhau xây dựng một tương lai hòa bình. Dù có những khó khăn và cản trở, điều cần thiết là tất các tín hữu và các người thiện chí cùng chia sẻ các giá trị nền tảng, phải hiêïp lực để xây dựng một nền văn minh tình thương, dựa trên các giá trị chung về hòa bình, liên đới, huynh đệ, công bình và tự do. Ðối với các tôn giáo truyền thống của Châu Phi, cần có cuộc đối thoại bình thản và khôn ngoan. Thực sự, từ các tôn giáo này có nhiều trường hợpï trở lại Ðạo Công Giáo. ÐTC nhắc lại rằng: việc gặïp gỡ với Chúa Giêsu đòi hỏi một việc trở lại thành thực của con người và một việc thanh luyện tất cả những thực hành tôn giáo trước đó.

ÐTC vui mừng, bởi vì tại Côte d'Ivoire có nhiều tổ chức Công Giáo quốc tế, nhất là Viện Ðại Học Công Giáo của miền Tây Châu Phi. Ðây cũng là một trong các dấu hiệu của sức sống mạnh của Giáo Hội. Các tổ chức này giúp cho việc sưu tầm chân lý và những kinh nghiệm về đức tin và giúp cho con người biết hướng về đời sống nội tâm. Nhiều thanh niên theo học tại các Ðại Học Công Giáo và Nhà Nước: đây là những môi trường thông truyền các nền văn hóa. Vì thế ÐTC xin các Giám Mục dấn thân nhiều trong mục vụ học đường và còn hơn nữa trong môi trường văn hóa, để Tin Mừng được ăn rễ sau vào Xứ Sở.

Trong phần kết thúc bài diễn văn, ÐTC mời gọi tất cả các người Công Giáo nhìn về Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, đến để cứu chuộc nhân loại. ÐTC nói: "Ước gì việc bước vào Ngàn Năm mới thúc đẩy các vị chủ chăn và các tín hữu có một cái nhìn bao quát hơn của đức tin hướng về các chân trời mới, để Nước Chúa được rao giảng đến cùng cõi trái đất. Tôi xin phú thác mỗi giáo phận của các Ðức Cha cho sự bầu cử hiền mẫu của Ðức Trinh Nữ Maria, Ðức Bà hòa bình, được tôn kính cách riêng tại Ðền Thánh Yamoussoukro.

Cũng nên nhắc lại: Cộng Hòa Côte d'Ivoire được ÐTC viếng thăm ba lần: lần thứ nhất, tháng 5 năm 1980; lần thứ hai, tháng 8 năm 1985 và lần thứ ba, tháng 9 năm 1990, để thánh hiến Ðền Thờ và Ðền Thánh Notre-Dame de la Paix, do Tổng Thống đầu tiên của Côte d'Ivoire: ông Félix Houphouet-Boigny, người Công Giáo, xây cất tại Thủ Ðô mới Yamoussoukro.


Back to Radio Veritas Asia Home Page