ÐTC tiếp
các vị tham dự Hội Nghị quốc tế
về Hôn Nhân và Gia Ðình

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC tiếp các vị tham dự Hội Nghị quốc tế về Hôn Nhân và Gia Ðình.

Castelgandolfo - 27.08.99 - Sáng thứ Sáu 27.08.99 tại Trại Hè Castelgandolfo, ÐTC tiếp các vị tham dự Hội nghị quốc tế về Hôn Nhân và Gia Ðình, do Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô II, thuộc Ðại Học Lateran, tổ chức.

Giáo Hoàng Học Viện về Hôn Nhân và Gia Ðình được thành lập cách đây 18 năm do chính Ðức Gioan Phaolô II và mang tên của ngài "Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô II", với mục đích giúp cho toàn thể Giáo Hội những suy tư về thần học, triết học và về các đề tài Hôn Nhân và Gia Ðình, để chuẩn bị các Linh Mục, Tu Sĩ nam, nữ và giáo dân có khả năng thi hành mục vụ mỗi ngày mỗi chuyên môn hơn về hai vấn đề quan trọng này trong đời sống Giáo Hội và xã hội.

Sau diễn văn chào mừng của Ðức Cha Angelo Scola, Viện Trưởng Ðại Học Lateran và Chủ Tịch Giáo Hoàng Học Viện Gioan Phaolô II, ÐTC ca ngợi những hoạt động của Học Viện, không những tại Roma, nhưng còn tại ba chi nhánh khác nữa ở Washington (Hoa Kỳ) , thành phố Mexico (Mexico) và thành phố Valencia (Tây Ban Nha). ÐTC còn nhắc đến 4 trung tâm khác đang được thành lập tại Bénin (Châu Phi), Brazil (Châu Mỹ Latinh), Ấn Ðộ (Châu Á) và Australia (Châu Ðại Dương); như vậy Giáo Hoàng Học Viện có trụ sở hoạt động tại 5 Châu. Trong diễn văn ÐTC nhấn mạnh đến sự thất bại của Khoa Nhân Loại Học có tính cách cá nhân và tập thể; rồi ngài nhắc lại những nguyên tắc căn bản của Khoa Nhân Loại Học Kitô: các nguyên tắc của Khoa Nhân Loại Học này nhìn thấy rõ trong chương trình của Thiên Chúa người nam và nguời nữ được gọi thực hiện một sự hiệp thông về con nguời, sự hiệp thông trung thành và tự do, bất khả li khai và sinh sản. ÐTC giải thích thêm như sau: Ðây là một ơn gọi "làm cha, làm mẹ, ơn gọi sống như trách nhiệm riêng của mỗi một người trước mặt Thiên Chúa, bằng việc đón nhận con cái như một ơn ban và phải tôn trọng phẩm giá riêng và duy nhất của các con cái này. Loại trừ kết quả thể lý của việc phối hợp vợ chồng, là làm hạ giá việc sinh sản con cái. Thực ra, chỉ khi nào người ta tôn trọng hoàn toàn các đặc tính cốt yếu của việc phối hợp vợ chồng như ơn trao tặng riêng của vợ chồng cho nhau, trao tặng thể xác và cả tinh thần nữa, thì cùng lúc người ta cũng sẽ tôn trọng kết quả là con cái. ÐTC mời gọi học hỏi và đào sâu thêm mãi những đề tài này, với sự hăng say mới, trong Ngàn Năm thứ ba tới đây. Cũng trong diễn văn dọc cho các vị tham dự Ðại Hội quốc tế về Hôn Nhân và Gia Ðình, ÐTC chỉ trich thẳng ngặt "Khoa Nhân Loại Học mới" (Anthropologie alternative), vì, trong vấn đề dục tính, nó gây nên cơn khủng hoảng cho quan niệm về gia đình, được xây dựng trên Hôn Nhân bất khả li khai giữa người nam và người nữ, như tế bào tự nhiên và nền tảng của xã hội.


Back to Radio Veritas Asia Home Page