Giáo hội Công Giáo tại Burkina Faso
chuẩn bị Ðại Toàn Xá
và lễ mừng kỷ niệm 100 năm
rao giảng Tin Mừng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Giáo hội Công Giáo tại Burkina Faso chuẩn bị Ðại Toàn Xá và lễ mừng kỷ niệm 100 năm rao giảng Tin Mừng.

Ouagadougou - 22.08.99 - Trong một sứ điệp gửi cho toàn thể Giáo Hội đia phương, mà các ngài ưa thích gọi là Giáo Hội-Gia Ðình, các Giám Mục Cộng Hòa Burkina Faso khuyên các tín hữu chuẩn bị mừng Ðại Toàn Xá, trùng với lễ mừng 100 năm rao giảng Tin Mừng tại Xứ Sở.

Ðể chuẩn bị Lễ Mừng 100 năm rao giảng Tin Mừng, một Công Nghị Toàn Quốc sẽ được khai mạc ngày 22 tháng Giêng năm 2000 và bế mạc ngày mồng 7 tháng Giêng năm 2001. Dân số Burkina Faso khoảng 11 triệu, gồm nhiều sắc tộc khác nhau, trong số này có 16% thuộc Giáo Hội Công Giáo, phần đông theo Hồi Giáo và một phần nhỏ theo các tôn giáo truyền thống địa phương.

Trong sứ điệp, các Giám Mục giải thích: Công Nghị Toàn Quốc (Sinodo nazionale) có mục đích đào sâu tinh thần hiệp thông, như Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Châu Phi, được triệu tập tháng tư năm 1994 trong Nội Thành Vatican, đã nhấn mạnh: "Chúng ta thuộc về Gia Ðình của Thiên Chúa; cùng một máu đã cứu chuộc chúng ta; cùng một máu luân chuyển trong cơ thể của chúng ta".

Các Giám Mục bày tỏ lòng biết ơn lên Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Burkina Faso những dấu hiệu tạo nên niềm hân hoan: Các vụ phong chức các Giám Mục và các Linh Mục trong 100 năm qua; nhiều Tu Hội địa phương được thành lập; đây là dấu hiệu của một đức tin trưởng thành, của một đời sống Kitô đã ăn rễ sâu nơi người dân Burkina Faso.

Các Giám Mục còn viết thêm như sau: Mục đích của Công Nghị Toàn Quốc là sự trưởng thành đức tin và việc lớn mạnh tinh thần trách nhiệm, tình liên đới và sự hiệp thông Giáo Hội. Ðức tin phải giúp và hướng dẫn dấn thân của các tín hữu trong đời sống công cộng, xã hội và kinh tế. Ðức tin phải gợi lên một dấn thân cương quyết hơn về công bình, theo giáo lý xã hội của Hội Thánh, để chiến đấu chống lại những bất công, những tham nhũng và những vụ không trừng phạt những kẻ cố tình vi phạm luật pháp quốc gia.

Burkina Faso, trước đây là thuộc địa của Pháp, được gọi là Haute Volta. Trở thành quốc gia độc lập năm 1960. Năm 1984, Haute Volta được gọi là Burkina Faso, có nghĩa là: quê hương của những nguời thực sự là người. Diện tích rộng 274,200 cây số vuông, với khoảng 10 triệu dân cư. Giáo Hội Công Giáo được chia thành một giáo tỉnh: Ouagadougou (thủ đô) với 8 giáo phận phụ thuộc. Burkina Faso đã được ÐTC Gioan Phaolô II viếng thăm hai lần: lần thứ nhất vào tháng 5 năm 1980 và lần thứ hai vào tháng Giêng năm 1990. Năm 1984, ÐTC cho lập một Ngân Quĩ, được gọi là Quĩ Gioan Phaolô II, để giúp phát triển các nước trong miền Sahel, miền bị hạn hán. Trự sở quĩ được đặt tại Ouagadougou, thủ đô của Cộng Hòa Burkina Faso.


Back to Radio Veritas Asia Home Page