Dòng Chúa Ba Ngôi
mừng kỷ niệm 400 năm cải tổ

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Dòng Chúa Ba Ngôi mừng kỷ niệm 400 năm cải tổ.

Roma - 20.08.99 - Gia đình Dòng Chúa Ba Ngôi (Famiglia dell'Ordine della Santissima Trinità) trên cả thế giới mừng trọng thể ngày 20 tháng 8/1999: tức là ngày cải tổ Dòng cách đây đúng 400 năm, do sáng kiến Thánh Gioan Baptista Ðức Mẹ vô nhiễm. Nhân dịp này, một thánh lễ tạ ơn được cử hành tại Tu Viện Grandy, bên Canada và một thánh lễ khác được cử hành tại Ariccia, gần Roma, nơi Tổng Công Hội của Dòng đang họp. Trong bài phỏng vấn dành cho Ðài Vatican (20.08.99), Cha José Hernandez Sanchez, Bề Trên Tổng Quyền, lược qua lịch sử của Dòng Chúa Ba Ngôi và việc cải cách như sau:

Dòng Chúa Ba Ngôi do Thánh Gioan đệ Martha sáng lập năm 1198, cách đây 800 năm. Thánh Gioan Baptista Ðức Mẹ vô nhiễm, đã sửa lại, như các Dòng khác hồi đó, theo tinh thần Công Ðồng Trento, để trở lại sống đúng đặc sủng nguyên thủy của Dòng như Thánh Gioan đệ Martha đã để lại. Mục đích và đặc sủng của Dòng là "làm vinh danh Chúa Ba Ngôi bằng các việc nhằm đến sự giải phóng các nô lệ và bằng các công việc từ thiện bác ái đối với các người nghèo khổ. Công việc cải tổ nầy nhấn mạnh nhất là trên kinh nghiệm của Chúa Ba Ngôi, của Công việc Cứu chuộc và của việc phục vụ, được thi hành trong cộng đồng. Cha Tổng quyền nói tiếp: Dòng mang tên Chúa Ba Ngôi rất thánh, để tìm cách nói lên mối liên hệ giữa Chúa Ba Ngôi và Tình Yêu đặc biệt của Thiên Chúa đối với các người đau khổ hơn cả, đối với các người nô lệ, các người nghèo khổ. Lúc đó, Thánh Sáng Lập, thay vì trình bày Chúa Ba Ngôi bằng lý thuyết khó hiểu, đã muốn chứng minh Chúa Ba Ngôi như Thiên Chúa-Tình Yêu, như Thiên Chúa Ðấng lắng nghe tiếng kêu than của con người dau khổ, con người không có tự do, con người sống trong điều kiện không xứng đáng con người. Thánh Gioan đệ Martha đã tập trung linh đạo trong mầu nhiệm giải phóng, hiệp thông và tự do, như nguồn mạch linh ứng, hướng dẫn, như ý nghĩa của sứ mệnh xã hội, nhằm đến việc phục vụ các người đau khổ, do các cuộc bách hại hoặc do các căn cớ khác hoặc bị tước lột mọi tự do căn bản. Ngày nay sứ mệnh này vẫn có giá trị liên lỉ và, như ÐTC đã viết trong sứ điệp gửi cho Dòng trong dịp này, con người đau khổ bởi nhiều hình thức nô lệ khác nhau, dù bên ngoài không thấy rõ, nhưng không kém phần đàn áp trên con người.

Cha Sanchez kết thúc: Chúng tôi xin nói thêm: Tổng Công Hội của Dòng Chúa Ba Ngôi được khởi sự thứ Ba vừa rồi (17.08.99) và sẽ kết thúc vào thứ Hai tới đây (23.08.99) . Và liền đó, vào ngày 24.08.99, cũng tại Ariccia, Khóa Họp khoáng đại của Gia Ðình Dòng Chúa Ba Ngôi, gồm 578 tu sĩ, trong số này có 378 linh mục, 311 nữ tu và đại diện của ngành giáo dân. Khóa họp khoáng đại kéo dài tới Chúa Nhật 29 tháng 8/1999 và sau đó chúng tôi hy vọng được ÐTC tiếp kiến chung cả Gia đình.


Back to Radio Veritas Asia Home Page